Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Du har valt:

219 träffar på "fiber" bland "svenska" "PDF-dokument" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Plan och genomförandebeskrivning

2021-10-01

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad 2020-11-17 rev ... fiber, värme Att minska förbrukningen av energi och hitta nya lösningar för en hållbar energiförsörjning blir allt viktigare. ...

Filstorlek: 6479 Kb

[PDF]Plan och genomförandebeskrivning pdf 4,8 MB

2022-03-30

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad 2022-03-01 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan nr: XX DNR ... fiber Inga större ledningsstråk korsar området. Elledningar till belysning löper dock längs ...

Filstorlek: 4403 Kb

[PDF]Planbeskrivning pdf 1,1 MB

2020-10-29

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad 2019-10-07 Detaljplan för Gränsà ... fiber - Närmaste fjärrvärmeledningar finns i centrala Västervik, ca 4 km från - planområdet. Uppvärmning kommer fortsatt ...

Filstorlek: 1098 Kb

[PDF]Planbeskrivning och genomförandebeskrivning pdf 6,6 MB

2020-03-17

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad 2020-01-07 - ANTAGANDE: KS 2020-01-28 LAGA KRAFT ... fiber - Exploatören bygger ut ledningsnät som övergår till Västerviks kommun (Västerviks miljö - och ...

Filstorlek: 3290 Kb

[PDF]Planbeskrivning pdf 1 MB

2020-01-15

Sida 1 av 19 Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad ... Fiber Teleledningar finns framdragna i området. Telia Sonera Skanova Access - är ansvarig för teleledningarna i området. Fiberutbyggnad ...

Filstorlek: 973 Kb

[PDF]Långtidseffekter på utsläpp av PCB och kvicksilver från deponerade sediment vid Örserumsviken Oktober 2000 pdf 141 kB

2015-10-08

KEMAKTA AR 2000-16 Långtidseffekter på utsläpp av PCB och kvicksilver från deponerade sediment vid Örserumsviken Mark Elert Gabriella Fanger Lars Olof Höglund Oktober 2000 2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING ... ...

Filstorlek: 144 Kb

[PDF]Utvecklingsprogram pdf 8,1 MB

2021-10-20

Utvecklingsprogram för Bökensveds idrottsområde och Karstorp U T V E C ... fiber, värme, m.m. Genom en sådan lösning kan också det offentliga rummet utformas och utsmyckas i ett och samma inledande skede så att nya ...

Filstorlek: 8531 Kb

[PDF]VMEAB årsredovisning 2021.xlsm

2022-05-25

med minskade anslutningsavgifter. - Anslutningsavgifterna erläggs av kunderna i samband med inkopplingen av fibern och då utbyggnaden varit - investeringstung och intensiv kvarstår stora kapital och räntekostnader. Affärsplanen ...

Filstorlek: 184 Kb

[PDF]Utvecklingsprogram för Bökensved

2021-12-21

s idrottsområde och Karstorp U T V E C K ... fiber, värme, m.m. Genom en sådan lösning kan också det offentliga rummet utformas och utsmyckas i ett och samma inledande skede så att nya markarbeten och liknande inte ...

Filstorlek: 8531 Kb

[PDF]Planbeskrivning pdf 3,0 MB

2020-05-18

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad 2020-05-11 GRANSKNINGSHANDLING Upprättad ... fiber Ledningar finns i Truckgatan och Fridkullagatan. - Avfall och återvinning Området är anslutet till den kommunala ...

Filstorlek: 3016 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun