Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Du har valt:

219 träffar på "fiber" bland "svenska" "PDF-dokument" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]1998-06-08 pdf 388 kB

2015-10-08

Projekt Örserumsviken Huvudstudie Arbetsgruppens sammanfattande rapport med åtgärdsförslag Västervik ... fibrer till Örserumsviken. Avloppsvattnet från bruket släpptes till en början ut utan egentlig rening. Detta ...

Filstorlek: 873 Kb

[PDF]Årsredovisning 2019 Västervik Miljö Energi AB pdf 3MB

2020-10-19

Västervik Miljö & Energi AB ÅRSREDOVISNING 2019 2019 VD har ordet...3 Avfall & Återvinning ...4 Vatten ... 6 Entreprenad ... fiber. Har du som kund inte gott friskt vatten eller fungerande elektricitet i din bostad så ...

Filstorlek: 3105 Kb

[PDF]Årsredovisning 2018 Västervik Miljö Energi AB pdf 3,3 MB

2019-04-02

ÅRSREDOVISNING 2018 VÄ ST ER V IK M - IL JÖ & E N ER G I A - B ... fiberutbyggnaden på Hasselö Foto: Nathalie Chavez VD har ordet... 4-5 Avfall & Återvinning ... 6-7 Vatten ... 8-11 Entreprenad ...12-13 Stadsnät ...14-15 ...

Filstorlek: 3509 Kb

[PDF]Årsredovisning 2017 Västervik Miljö Energi AB pdf 2,8 MB

2018-04-10

ÅRSREDOVISNING 2017 VÄ ST ER V IK M - IL JÖ & E N ER G I A - B ... FIBER - HUR FUNKAR DET? Genom att blåsa in optofibertråd i ett ihåligt optorör som ligger i tomten, gatan och vidare till fibernoden, ansluts villan ...

Filstorlek: 2858 Kb

[PDF]Årsredovisning 2016 Västervik Miljö Energi AB pdf 4,3 MB

2017-03-20

Årsredovisning 2016 Västervik Miljö & Energi AB ÅRSREDOVISNING 2016 VD har ordet ...3 - I blickfånget 2016 ... 4 - Friskvårdssatsning ... fiber och tar hand om hushållsavfallet känns naturligt, tryggt och bra. Vi ...

Filstorlek: 4555 Kb

[PDF]Årsredovisning 2015 Västervik Miljö Energi AB pdf 3MB

2016-05-31

Årsredovisning 2015 t 2015 RESULTAT & RAPPORTER Förvaltningsberättelse ... 20-25 Resultaträkning ... 26 Balansräkning... 27-28 Rapport över förändring ... Fiber till hela kommunen! Fiberutbyggnaden drar igång på ...

Filstorlek: 3223 Kb

[PDF]Min Miljö nr 3 pdf 1MB

2015-10-08

VATTENKIOSKER Ger bättre kontroll över vattnet MYTER OM SOPSORTERING Vi ... Nyfikna frågor från skolbarn myter om sopsortering Sopans väg Sopsortering - självklart! vi säkrar upp fjärrvärmen Positiva effekter av ...

Filstorlek: 1474 Kb

[PDF]PROJEKT ÖRSERUMSVIKEN, VÄSTERVIKS KOMMUN

2015-10-08

SGI 1998-06-08 2-9510-465 1 Miljöteknik 97035/PE/Åtgärdsförslag - P ROJEKT ... fibrer som släpptes ut med processavloppsvatten från - bruket var förorenade med såväl PCB som kvicksilver. Sådana utsläpp skedde först ...

Filstorlek: 650 Kb

[PDF]Slutrapport Örserumsviken april07

2015-10-08

Projekt Örserumsviken Sida 1 Västerviks kommun - Projekt- och erfarenhetsrapport April 2007 - EMPIRIKON ... fiberslam från f.d. Westerviks pappersbruk. Under slutet av - 1970-talet sanerades den inre delen av viken på ...

Filstorlek: 237 Kb

[PDF]Västervik LIP - rapport 050404

2015-10-08

Sanering av förorenade sediment i Örserumsviken, Västerviks kommun omfattande muddring, avvattning och ... fiberslam från f d Westerviks pappersbruk. Under slutet på 1970 -talet sa- nerades den inre delen av viken på ...

Filstorlek: 1549 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun