Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

47 träffar på "fiber" bland "svenska" "PDF-dokument" inom "Västerviks kommuns webbsidor" som ändrats efter 2021-08-20

[PDF]Ranking 2021 - Lokalt företagsklimat

2021-09-22

Ranking 2021 L O K A LT F Ö R E TA G ... fibernät ger en negativ begränsning som i värsta fall kan - leda till att viktiga affärer går förlorade Topp 5 - 1 Munkfors - 2 Tranås - 3 Solna - 4 Oxelösund - 5 Vårgårda ...

Filstorlek: 1792 Kb

[PDF]Protokoll

2022-06-23

Västervik Miljö & Energi AB Styrelsemötesprotokoll ... fiberverksamhet samt entreprenadtjänster för skötsel av gator och parker. Företaget ägs av Västerviks kommun och ingår i kommunkoncernen tillsammans med systerbolaget ...

Filstorlek: 2015 Kb

[PDF]Protokoll

2022-05-03

Västervik Miljö & Energi AB Styrelsemötesprotokoll ... och eldistributionsledningar med tillhörande utrustning. Styrelsen beslutar I enlighet med förslaget till beslut. Beslutet skickas till Västerviks kommun, Enheten ...

Filstorlek: 2387 Kb

[PDF]Protokoll

2022-01-03

Västervik Miljö & Energi AB Styrelsemötesprotokoll ... fiberanslutningar för 15 prioriterade områden inom Västerviks Kommun. I november tilldelades projekt inom ramen för programmet och ett av de 15 ansökta projekten ...

Filstorlek: 1774 Kb

[PDF]Kallelse

2021-11-15

Barn- och utbildningsnämnden Kallelse 2021-11-24 ... Fiberanslutningsmöjligheter ska finnas i kommunen till 95 % år 2020. Det långsiktiga målet är 100 %, finansiering i första hand med externa medel. 3. En attraktiv ...

Filstorlek: 3089 Kb

[PDF]Fasadstudie pdf 400 kB

2022-05-27

KONSEKVENSBESKRIVNING 20150320 Fasad - Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 ... fibercement, laminat eller metall etc. En slät textur - förstärker kontrasterna och ger ett lättare intryck likväl som en - viss grad ...

Filstorlek: 400 Kb

[PDF]Geoteknik pdf 1 MB

2022-03-28

Beställare: Västerviks kommun Uppdrag: Detaljplan för Gamla vattentornet samt ... fiberledningar. 5.2 Topografiska förhållanden och ytbeskaffenheter Undersökningsområdet är relativt plant med marknivåer som varierar ...

Filstorlek: 1042 Kb

[PDF]Häfte Sammanfattning Avfallsplan 2021-2030

2022-08-02

Sammanfattning Avfallsplan för Västerviks kommun 2021- 2030 Från avfall till resurs För att möta ... fiberåtervinning. · Utsorterat brännbart avfall ska inte innehålla förpackningar, farligt avfall eller annat olämp- ...

Filstorlek: 1706 Kb

[PDF]Energi och klimatstrategi 2021-2030 fastställd KF

2021-11-01

1 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2021 - 2030 Beslutad av kommunfullmäktige 2021-10-25 2 ... fiberbaserat bredband, avfallshantering och Va-nät med mera viktiga delar av den lokala infrastrukturen. Med ...

Filstorlek: 1886 Kb

[PDF]Kallelse

2022-05-13

Barn- och utbildningsnämnden Kallelse 2022-05-17 ... Fiberanslutningsmöjligheter ska finnas i kommunen till 98 % år 2023. Det långsiktiga målet är 100 %, finansiering i första hand med externa medel. 21 5 3. En attraktiv ...

Filstorlek: 4670 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun