Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Du har valt:

218 träffar på "fiber" bland "svenska" "PDF-dokument" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Planbeskrivning och genomförandebeskrivning pdf 6,6 MB

2020-03-17

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad 2020-01-07 - ANTAGANDE: KS 2020-01-28 LAGA KRAFT ... fiber - Exploatören bygger ut ledningsnät som övergår till Västerviks kommun (Västerviks miljö - och ...

Filstorlek: 3290 Kb

[PDF]Möte 2020-02-11 pdf 192 kb

2020-03-18

593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21 ... fiberföreningen, macken och butiken. - Frågan om fiber lyfts. 95 % av kommunens hushåll beräknas ha fått erbjudande om - anslutning till fibernätet under år ...

Filstorlek: 195 Kb

[PDF]VMEAB årsredovisning 2021.xlsm

2022-05-25

med minskade anslutningsavgifter. - Anslutningsavgifterna erläggs av kunderna i samband med inkopplingen av fibern och då utbyggnaden varit - investeringstung och intensiv kvarstår stora kapital och räntekostnader. Affärsplanen ...

Filstorlek: 184 Kb

[PDF]Planbeskrivning pdf 2,3 MB

2020-04-16

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad 2020-04-15 GRANSKNINGSHANDLING DNR ... fiber För elförsörjningen svarar Västervik Kraft Elnät AB. Elförsörjningen kommer att lösas genom att koppla ...

Filstorlek: 2329 Kb

[PDF]Planbeskrivning 3,4 MB

2019-12-16

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad 2019-10-17 SAMRÅDSHANDLING ... fiber Uppvärmning sker enskilt för varje fastighet. Västervik Kraft Elnät AB distribuerar och förvaltar elledningsnätet på ...

Filstorlek: 3438 Kb

[PDF]Plan och genomförandebeskrivning 3,5 MB

2022-05-10

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad 2020-06-24 rev 2022-05-10 GRANSKNINGSHANDLING ... fiber Finns utbyggt i området. Avfall och återvinning Området är anslutet till den kommunala avfallshanteringen. ...

Filstorlek: 3662 Kb

[PDF]Plan och genomförandebeskrivning pdf 4,5 MB

2022-03-31

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad 2022-03-28 SAMRÅDSSHANDLING DNR: 2020/428 - PLAN ... fiber El och fiber finns utbyggt i området. Avfall och återvinning Området är anslutet till ...

Filstorlek: 4763 Kb

[PDF]Planbeskrivning 2MB

2021-09-10

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad 2021-09-08 ... fiber - El och fiber finns utbyggt i området. Elnätet behöver förstärkas med ytterligare - transformatorstationer. Det finns en stark ...

Filstorlek: 1789 Kb

[PDF]Planbeskrivning pdf 1 MB

2020-01-15

Sida 1 av 19 Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad ... Fiber Teleledningar finns framdragna i området. Telia Sonera Skanova Access - är ansvarig för teleledningarna i området. Fiberutbyggnad ...

Filstorlek: 973 Kb

[PDF]Långtidseffekter på utsläpp av PCB och kvicksilver från deponerade sediment vid Örserumsviken Oktober 2000 pdf 141 kB

2015-10-08

KEMAKTA AR 2000-16 Långtidseffekter på utsläpp av PCB och kvicksilver från deponerade sediment vid Örserumsviken Mark Elert Gabriella Fanger Lars Olof Höglund Oktober 2000 2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING ... ...

Filstorlek: 144 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun