Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

699 träffar på "fiber" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Antagen-budget-kf-2017-06-19

2017-07-10

Budget 2018 ekonomisk planering 2019 - 2020 visioner, prioriteringar och resurser - Antagen ... Fiberanslutningsmöjligheter ska finnas till 100 % i kommunen år 2020. Delmål för 2018 är 83 % och för 2019 är 88 %. 3. ...

Filstorlek: 1123 Kb

[PDF]Arsredovisning-2018-190325

2019-04-10

Livskvalitet varje dag 2018 Årsredovisning Beslutad i kf 2019-03-25 Â ... fiberanslutningar samt trådlösa nätverk till skolor och förskolor. Miljö och byggnadsförvaltningen har ökat antalet e-tjänster. Ja 2. Kommunikationer ...

Filstorlek: 1595 Kb

[PDF]Budget-2019-faststalld-kf-181126

2019-09-04

1 - Budget 2019 ekonomisk planering 2020-2021 - visioner, prioriteringar och resurser Fastställd ... Fiberanslutningsmöjligheter ska finnas till 100 % i kommunen år 2020. - Delmål för 2019 är 88 %. 3. En attraktiv och ...

Filstorlek: 1289 Kb

[PDF]5-arsredovisning-2013

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 17 (41) 2014-03-24 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... fiberbredband. Andra viktiga satsningar för kommunens utveckling är den så kallade Jobbkommissionen med fokus på att få ...

Filstorlek: 2790 Kb

[PDF]Kf140331-handlingar-alla

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 17 (41) 2014-03-24 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... fiberbredband. Andra viktiga satsningar för kommunens utveckling är den så kallade Jobbkommissionen med fokus på att få ...

Filstorlek: 9473 Kb

[PDF]Vmeab20150226-bilaga

2015-10-08

Årsredovisning 2014 västervik miljö & energi ab 556045-6567 västervik miljà ... fiberbaserat kommunikationsnät inom Västerviks kommun. Affärsområdet arbetar aktivt med utbyggnation av fibernät till såväl företag ...

Filstorlek: 8184 Kb

[PDF]Plats och tid

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (24) 2013-01-14 Plats ... fiberbaserat bredband mellan Västerviks kommun och TeliaSonera Sverige AB - § 15 Laglighetsprövning Bo Karlsson ./. Västerviks kommun om kommunstyrelsens ...

Filstorlek: 118 Kb

[PDF]8-delarsrapport-2014

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 11 (21) 2014-10-13 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... fiberkapacitet. För att uppnå detta mål har inrikt- ningsbeslut tagits om att sälja kommunkoncernens befintliga fibernät ...

Filstorlek: 1786 Kb

[PDF]8-arsredovisning-2014-prel-ks

2015-10-08

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Reviderad efter ks 20150309 Snabbfakta 2014 2013 ... fiberkapacitet. När det gäller kommunens allmänna utveckling kan vi befolkningsmässigt notera ett positivt flyttningsnetto på ...

Filstorlek: 5821 Kb

[PDF]Plats och tid

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (48) 2012-12-03 Plats ... fiberutbyggnad läggs till - handlingarna. - Dnr 2012/518-142 - Sparbanksstiftelsen Tjustbygden skrivelse 8 oktober 2012 om projekt - Feriepraktik 2013 samt ...

Filstorlek: 192 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun