Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

737 träffar på "fiber" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Vgys-katalog-2021 2022 webb

2020-10-06

Västerviks Gymnasium 2021-2022 V ÄSTERVIKS Gymnasium VGY 2021-2022 Jörgen ... fibersvetsning och kontaktering. Du kan också komplettera med kurser från övriga inriktningar till exempel Fastighetsautomation och teknisk ...

Filstorlek: 22933 Kb

[PDF]Kallelse

2020-12-03

1 - Kommunfullmäktige Kallelse 2020-12-03 Kallelse ... eller kolfiberarmerad plast samt ett - maskinhus med en generator. Den energi som genereras av vindkraftverket överförs via en - uppsamlingsstation till elnätet. ...

Filstorlek: 17811 Kb

[PDF]16-fordjupad-oversiktsplan-fop-overum

2016-06-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 28 (37) 2016-06-20 Justerandes sign - Kommunfullmäktige ... fiberanslutning 800 meter Järnvägsstation för tåg mot Gamleby, Västervik, Åtvidaberg, - Linköping, Falerum, Basthagen, ...

Filstorlek: 7842 Kb

[PDF]11-budget-2018-ek-plan-2019-2020

2017-06-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 20 (45) 2017-06-19 Justerandes sign - Kommunfullmäktige ... Fiberanslutningsmöjligheter ska finnas till 100 % i kommunen år 2020. Delmål för 2018 är 83 % och för 2019 är ...

Filstorlek: 3899 Kb

[PDF]Budget-2019-ekonomisk-planering-2020-2021-visioner-prioriteringar-och-resurser-bun

2018-05-23

Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen, 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel 0490-25 40 00 E-post: barn.utbildning@vastervik.se Webbplats: www.vastervik ... Fiberanslutningsmöjligheter ...

Filstorlek: 1351 Kb

[PDF]Appendix 25 okt

2015-10-08

YLFNVLOYHU RFK RUJDQLVND PLOM-JLIWHU L gUVHUXPVYLNHQ $SSHQGL[ Kvicksilver ... (Munktell MG 160) monteras i en rostfri filterhållare. Filtret fångar - upp partiklar och de gasformiga föreningarna uppsamlas i två glaskolonner ...

Filstorlek: 572 Kb

[PDF]Kemakta-2001

2015-10-08

Kemakta AR 2001-14 Risker för frigörelse av ... fibersediment. Totalt muddrades 200 000 m 3 (15 000 ton TS), som deponerades på la nd inom industriområdet (figur 1.1). Det - muddrade materialet uppskattades då innehålla ...

Filstorlek: 240 Kb

[PDF]Rapport .rserumsviken2 slutlig

2015-10-08

Kemakta Konsult AB Box 12655, 112 93 Stockholm Telefon ... fibersediment, vilka deponerades på land inom industriområdet. I nya mätningar - konstaterades att halterna i vikens sediment fortfarande var förhöjda vilket ...

Filstorlek: 2376 Kb

[PDF]Hik-veg-april-2002

2015-10-08

1 Vass Blåstång (fast eller lös) Borstnate Kransalger Hårsärv ... fiberrester från pappersproduktion- en, blandat med detritus till ett löst syrefritt sedi- ment. Vid vegetationskarteringen 1999 dominera- des växtligheten ...

Filstorlek: 864 Kb

[PDF]Sammanfattning

2015-10-08

Biologiska undersökningar i samband - med muddring av Örserumsviken ... fiberrester från Westerviks - pappersbruks verksamhet. Halterna av - PCB och kvicksilver var höga. På flera - platser noterades vita ansamlingar ...

Filstorlek: 2644 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun