Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

699 träffar på "fiber" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]KM C654e-20160607121304

2016-06-10

1 Sverigedemokraternas förslag till budget 2017 och plan 2018-2019 ... fibernätsbranschen. De kommunala dotterbolagen skall inte kunna växa hur - mycket som helst, de är förstora redan. De skall inte konkurrera med det ...

Filstorlek: 2196 Kb

[PDF]9-regionforbundet-arsredovisning-ansvarsfrihet

2017-05-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 15 (25) 2017-05-22 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn ... fibernät i Kalmar län Löpande kontakter har tagits med privata fibernätsaktörer. Övergripande ...

Filstorlek: 5542 Kb

[PDF]KF180326

2018-03-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 32 (47) 2018-03-26 ... fiberutbyggnad). 6.1 Verksamhetsmål De mål och uppdrag som kommunfullmäktige fastställt för Västerviks kommun framgår av do- kumentet "Budget 2017, ...

Filstorlek: 1083 Kb

[PDF]Slam-2019-faq-webb

2019-01-07

TÖMNING AV SLAMAVSKILJARE - VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR Vanliga frågor ... eller plåt. Av säkerhetsskäl ska locket vara utrustat med en anordning som försvårar för barn att öppna det. Väger locket mer än 15 kg om ...

Filstorlek: 407 Kb

[PDF]Raycore RC-CP9 Inkopplingsinstruktion

2017-12-07

Raycore RC-CP7 / RC-CP9 Inkopplingsinstruktion - Så här kopplar du in din Raycore CPE mot ... fiberkonverterare sköts helt av Zitius och har inga inställningsmöjligheter för dig som - slutanvändare. Men det kan vara ...

Filstorlek: 1352 Kb

[PDF]Plats och tid

2016-01-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2015-12-09 ... Husen byggs som passivhus, med en - energiförbrukning om högst 15 kWh/m 2 /år. - Bostadshusen placeras 13 m från gata och minst 4 m från - fastighetsgräns ...

Filstorlek: 524 Kb

[PDF]Hållbarhetsbokslut-2013

2015-10-08

1 Hållbarhetsbokslut 2013 2 3 Sammanfattning Västerviks kommun har en ... fiberkapacitet. . Regional utveckling Goda kommunikatio- ner och satsningar på - vägar, järnvägar och IT - är viktiga för en långsik- tigt ...

Filstorlek: 3996 Kb

[PDF]Agardirektiv-vmeab-2018

2018-03-26

Västerviks Kommuns Författningssamling ÄGARDIREKTIV ÅR 2018 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI ... bredband. Delmålen är 20181231: 83% och - 20191231: 88% - 4.5 VAtaxa Dricksvattenförbrukningen och vattenläckage ska ...

Filstorlek: 241 Kb

[PDF]Missiv---landsbygdsrad-bildande

2018-03-16

C:\Users\aa2364\Dropbox\västervik kommun\till KS\missiv - landsbygdsråd bildande.docx ... fiberutbyggnad. Att elever på landsbygdsskolorna ska ha samma möjlighet att besöka kulturevenemang som eleverna i tätorten · ...

Filstorlek: 179 Kb

[PDF]KS130225 ok

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (33) 2013-02-25 Justerandes ... fiberanslutna till 2020. - Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna kommundirektörens skrivelse 25 januari 2013 ...

Filstorlek: 125 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun