Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Du har valt:

763 träffar på "fiber" bland "svenska" sidor inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Fasadstudie pdf 400 kB

2022-05-27

KONSEKVENSBESKRIVNING 20150320 Fasad - Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 ... fibercement, laminat eller metall etc. En slät textur - förstärker kontrasterna och ger ett lättare intryck likväl som en - viss grad ...

Filstorlek: 400 Kb

[PDF]ÖP 2025 Kortversion

2015-10-08

1 ÖP 2025 Sammanfattning av Västerviks kommuns översiktsplan, som antogs ... Fibernät ™¦ Bibliotek Nya områden bör bidra till utveckling eller för- stärkning av befintlig alternativt ny näringsverk- samhet. I kulturhistoriskt ...

Filstorlek: 1628 Kb

[PDF]Budget 2016 pdf 3,98 MB

2015-10-08

Västerviks kommun Budget 2016 ekonomisk planering 2017-2018 visioner, prioriteringar ... fibernät, fordonsutrustning och belysningsnät. 30 VÄSTERVIKS KOMMUN 212000-0779 BUDGET 2016 Västervik Biogas AB Bolaget har till ...

Filstorlek: 4177 Kb

[PDF]Budget 2017 pdf 1,5 MB

2016-06-30

Västerviks kommun Budget 2017 ekonomisk planering 2018-2019 visioner, prioriteringar ... fibernät, fordonsutrustning och belysningsnät. 32 VÄSTERVIKS KOMMUN 212000-0779 BUDGET 2017 Västervik Biogas AB Bolaget har till ...

Filstorlek: 1575 Kb

[PDF]Årsredovisning 2017 pdf 2,5 MB

2018-04-16

Västerviks kommun årsredovisning 2017 Godkänd av KF 2018-03-26, § 70 ... fiberutbyggnad), och i alla de mål och uppdrag som ännu inte nåtts så pågår arbete. Bedömningen är därmed att god ekonomisk hushållning ...

Filstorlek: 2582 Kb

[PDF]Samrådsredogörelse pdf 299 kB

2018-12-10

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad 2018-12-07 Västerviks kommun, 593 80 ... fibernät. Behovsanpassad kommunikationslösning - kan diskuteras med Västervik Miljö & Energi AB, AO Stadsnät. Vi önskar ...

Filstorlek: 305 Kb

[PDF]Samlingsfil med alla handlingar pdf 18 MB

2020-02-14

Kommunfullmäktige Kallelse 2020-02-24 Kallelse till möte med kommunfullmäktige 24 februari 2020 klockan ... fibernätet. Eluttag ska utföras enligt svensk standard med vissa tillägg. Tilläggen utöver standarden anges ...

Filstorlek: 18985 Kb

[PDF]Kallelse

2021-09-17

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2021-06-07 KS Â ... fiberbaserat bredband, avfallshantering och Va-nät med mera viktiga delar av den lokala infrastrukturen. Med lokalt ägande ökar möjligheterna att skapa en långsiktigt ...

Filstorlek: 11517 Kb

[PDF]2004 12 Åtgärdsutredning 051020

2015-10-08

Åtgärdsutredning Alternativ för efterbehandling av Gladhammars gruvor och förorenade sediment i Tjursbosjön ... fiberarmering (plastfibrer) utnyttjas. Normalt utförs denna typ av gjutningar som skalkonstruktioner - ...

Filstorlek: 2693 Kb

[PDF]Resultat av utvecklingsdialogen

2015-10-08

Utvecklingsdialogen i Hjorted gemofördes i två steg. Första steget var en förbättringspromenad ... Fiberanslutning X X X Butik Attraktivt centrum X Kommunikation Buss/mobil/ bredband Röjja Falsterbo- vägen från sly ...

Filstorlek: 83 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun