Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

749 träffar på "fiber" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Samradsredogorelse

2018-12-10

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad 2018-12-07 Västerviks ... fibernät. Behovsanpassad kommunikationslösning - kan diskuteras med Västervik Miljö & Energi AB, AO Stadsnät. Vi önskar denna - ...

Filstorlek: 305 Kb

[PDF]2004 01 Sammanfattande Huvudstudierapport 051020

2015-10-08

Projekt Gladhammars gruvor Effekter av äldre koppar- och koboltbrytning Systempåverkan och möjliga åtgärder Sammanfattande huvudstudierapport ... fiberarmering (plastfibrer) utnyttjas. Normalt utförs denna typ av gjutningar ...

Filstorlek: 1989 Kb

[PDF]School report (Butterfly design)

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (29) 2015-04-13 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... kommunikationsnät att föredra till fysiskt fasta punkter i jämförelse med t ex - trådlös kommunikation eller äldre ADSL ...

Filstorlek: 1062 Kb

[PDF]Hjorted utvecklingsdialog res

2015-10-08

Utvecklingsdialogen i Hjorted gemofördes i två steg. Första steget var en ... Fiberanslutning X X X Butik Attraktivt centrum X Kommunikation Buss/mobil/ bredband Röjja Falsterbo- vägen från sly X Billigt bredband Lokaltrafiken ...

Filstorlek: 83 Kb

[PDF]KF160425

2016-04-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 26 (42) 2016-04-25 ... eller kolfiberarmerad - plast samt ett maskinhus med en generator. Den energi som genereras av vindkraftverket överförs - via en uppsamlingsstation till elnätet. ...

Filstorlek: 7266 Kb

[PDF]15-ombyggnation-plivittradehallen-hyresavtal

2016-05-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 28 (41) 2016-05-23 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 ... fiberkabel och LAN Router/Switch ii. Härifrån dras LAN kabel till sekretariat, videomåldomarrum, statistikplaster ...

Filstorlek: 1456 Kb

[PDF]KM C654e-20160607121304

2016-06-10

1 Sverigedemokraternas förslag till budget 2017 och plan 2018-2019 ... fibernätsbranschen. De kommunala dotterbolagen skall inte kunna växa hur - mycket som helst, de är förstora redan. De skall inte konkurrera med det ...

Filstorlek: 2196 Kb

[PDF]9-regionforbundet-arsredovisning-ansvarsfrihet

2017-05-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 15 (25) 2017-05-22 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn ... fibernät i Kalmar län Löpande kontakter har tagits med privata fibernätsaktörer. Övergripande ...

Filstorlek: 5542 Kb

[PDF]KF180326

2018-03-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 32 (47) 2018-03-26 ... fiberutbyggnad). 6.1 Verksamhetsmål De mål och uppdrag som kommunfullmäktige fastställt för Västerviks kommun framgår av do- kumentet "Budget 2017, ...

Filstorlek: 1083 Kb

[PDF]Hållbarhetsbokslut 2018 201900415korr

2019-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2019-04-15 26 (40) Justerandes sign Kommunstyrelsen, 593 80 Västervik ... Fiberutbyggnaden blev under 2018 klar i Totebo, Hjorted, - Ukna, Skedshult, Öndal, Edsbruk och Mellanskärgården ...

Filstorlek: 6676 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun