Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Du har valt:

786 träffar på "fiber" bland "svenska" sidor inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Hållbarhetsbokslut-2017 kf webb2

2018-04-25

26 Social sammanhållning, livskvalitet och välfärd kontra utanförskap är centrala aspekter av ... Fibermöjliggjorda handlar inte om hur många som har anslutit sig (VMEAB) även Telia, IP-Only och andra privata leverantörer ...

Filstorlek: 16978 Kb

[PDF]Region OG rapport original 170601

2018-01-10

Gemensamt - utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och Norra Småland 2030 ... mobilt bredband I både Östergötlands län och Kalmar län pågår en utbyggnad av bredbandsfiber. Detta sker till stor ...

Filstorlek: 16554 Kb

[PDF]180821-anteckningar-landsbygdsrad

2019-12-16

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan ... fiberomraden/ - 6. Aktuella frågor som deltagare vill lyfta - Gladhammar - Tomas Hedfors ...

Filstorlek: 349 Kb

[PDF]Vgys-katalog-webb-20 21

2019-10-16

Västerviks Gymnasium 2020-2021 V ÄSTERVIKS Gymnasium VGY 2020-2021 ... fibersvetsning och kontaktering. Du kan också komplettera med kurser från övriga inriktningar till exempel Fastighetsautomation och teknisk programmering. ...

Filstorlek: 14241 Kb

[PDF]Verksamhetsberättelse-verksamhetsplan-la-17-18-ludde

2018-01-11

VÄSTERVIKS KOMMUN Verksamhetsberättelse 2017 & Verksamhetsplan 2018 Ludvigsborgsskolan Caroline Ålund 2017-12-31 1 Det systematiska kvalitetsarbetet ... Fiberanslutning till samtliga grundskolor senast 2019 · Stabila trådlösa ...

Filstorlek: 936 Kb

[PDF]5-arsredovisning-2013

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 17 (41) 2014-03-24 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... fiberbredband. Andra viktiga satsningar för kommunens utveckling är den så kallade Jobbkommissionen med fokus på att få ...

Filstorlek: 2790 Kb

[PDF]Kf140331-handlingar-alla

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 17 (41) 2014-03-24 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... fiberbredband. Andra viktiga satsningar för kommunens utveckling är den så kallade Jobbkommissionen med fokus på att få ...

Filstorlek: 9473 Kb

[PDF]Appendix 25 okt

2015-10-08

YLFNVLOYHU RFK RUJDQLVND PLOM-JLIWHU L gUVHUXPVYLNHQ $SSHQGL[ Kvicksilver ... (Munktell MG 160) monteras i en rostfri filterhållare. Filtret fångar - upp partiklar och de gasformiga föreningarna uppsamlas i två glaskolonner ...

Filstorlek: 572 Kb

[PDF]Rapport .rserumsviken2 slutlig

2015-10-08

Kemakta Konsult AB Box 12655, 112 93 Stockholm Telefon ... fibersediment, vilka deponerades på land inom industriområdet. I nya mätningar - konstaterades att halterna i vikens sediment fortfarande var förhöjda vilket ...

Filstorlek: 2376 Kb

[PDF]Sammanfattning

2015-10-08

Biologiska undersökningar i samband - med muddring av Örserumsviken ... fiberrester från Westerviks - pappersbruks verksamhet. Halterna av - PCB och kvicksilver var höga. På flera - platser noterades vita ansamlingar ...

Filstorlek: 2644 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun