Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Du har valt:

789 träffar på "fiber" bland "svenska" sidor inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]ÖP 2025 Kortversion

2015-10-08

1 ÖP 2025 Sammanfattning av Västerviks kommuns översiktsplan, som antogs ... Fibernät ™¦ Bibliotek Nya områden bör bidra till utveckling eller för- stärkning av befintlig alternativt ny näringsverk- samhet. I kulturhistoriskt ...

Filstorlek: 1628 Kb

[PDF]Budget-2016-20150708

2015-10-08

Västerviks kommun Budget 2016 ekonomisk planering 2017-2018 visioner, prioriteringar ... fibernät, fordonsutrustning och belysningsnät. 30 VÄSTERVIKS KOMMUN 212000-0779 BUDGET 2016 Västervik Biogas AB Bolaget har till ...

Filstorlek: 4177 Kb

[PDF]Budget-2017-160630

2016-06-30

Västerviks kommun Budget 2017 ekonomisk planering 2018-2019 visioner ... fibernät, fordonsutrustning och belysningsnät. 32 VÄSTERVIKS KOMMUN 212000-0779 BUDGET 2017 Västervik Biogas AB Bolaget har till föremål för ...

Filstorlek: 1575 Kb

[PDF]Samradsredogorelse

2018-12-10

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad 2018-12-07 Västerviks ... fibernät. Behovsanpassad kommunikationslösning - kan diskuteras med Västervik Miljö & Energi AB, AO Stadsnät. Vi önskar denna - ...

Filstorlek: 305 Kb

[PDF]2004 01 Sammanfattande Huvudstudierapport 051020

2015-10-08

Projekt Gladhammars gruvor Effekter av äldre koppar- och koboltbrytning Systempåverkan och möjliga åtgärder Sammanfattande huvudstudierapport ... fiberarmering (plastfibrer) utnyttjas. Normalt utförs denna typ av gjutningar ...

Filstorlek: 1989 Kb

[PDF]School report (Butterfly design)

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (29) 2015-04-13 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... kommunikationsnät att föredra till fysiskt fasta punkter i jämförelse med t ex - trådlös kommunikation eller äldre ADSL ...

Filstorlek: 1062 Kb

[PDF]Hjorted utvecklingsdialog res

2015-10-08

Utvecklingsdialogen i Hjorted gemofördes i två steg. Första steget var en ... Fiberanslutning X X X Butik Attraktivt centrum X Kommunikation Buss/mobil/ bredband Röjja Falsterbo- vägen från sly X Billigt bredband Lokaltrafiken ...

Filstorlek: 83 Kb

[PDF]KF160425

2016-04-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 26 (42) 2016-04-25 ... eller kolfiberarmerad - plast samt ett maskinhus med en generator. Den energi som genereras av vindkraftverket överförs - via en uppsamlingsstation till elnätet. ...

Filstorlek: 7266 Kb

[PDF]15-ombyggnation-plivittradehallen-hyresavtal

2016-05-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 28 (41) 2016-05-23 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 ... fiberkabel och LAN Router/Switch ii. Härifrån dras LAN kabel till sekretariat, videomåldomarrum, statistikplaster ...

Filstorlek: 1456 Kb

[PDF]11a-budget-2017-efter-ks160607

2016-06-10

Västerviks kommun Budget 2017 ekonomisk planering 2018-2019 visioner, prioriteringar och resurser ... fibernät, fordonsutrustning och belysningsnät. 32 VÄSTERVIKS KOMMUN 212000-0779 BUDGET 2017 Västervik Biogas AB Bolaget ...

Filstorlek: 1575 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun