Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Du har valt:

52 träffar på "fiber" bland sidor inom "Västerviks kommuns webbsidor" som ändrats efter 2020-04-30

Bevattningsförbud-Västervik Miljö & Energi

2020-04-30

Bevattningsförbud - Från och med 2020-05-11 införs bevattningsförbud för alla som har ... Fax: 0490-25 71 17 Journummer utanför kundservice öppettider - Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 Felanmälan ...

Västervik Miljö & Energi > Vatten, avlopp

Vatten, avlopp-Västervik Miljö & Energi

2020-04-30

Vatten, avlopp - Västervik Miljö & Energi ansvarar för den allmänna dricksvattenförsörjningen och avloppsvattenreningen i Västerviks ... 0490-25 71 17 Journummer utanför kundservice öppettider - Elnät, Fjärrvärme, ...

Västervik Miljö & Energi

Webbsändning av fullmäktiges möten

2020-05-25

Med din dator, mobil* eller surfplatta kan du följa ... fiberuppkoppling efter ungefär en timmes livesändning. 20 minuter senare var livesändningen igång igen. Dessa 20 minuter - i slutet av ärende 2 del 2 och början ...

Kommun och politik > Möten, handlingar och protokoll > Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

[PDF]Undersokning-av-betydande-miljopåverkan-breviksplan-20200520

2020-05-20

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00 ... fiber, fjärrvärme etc.) X Planområdet har tillgång till - nödvändig ...

Filstorlek: 1117 Kb

[PDF]Undersokning-av-betydande-miljopåverkan-fridkulla-verksamhetsomrade-granskning

2020-05-18

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00 E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats ... fiber, fjärrvärme ...

Filstorlek: 1133 Kb

[PDF]Plan-och-genomforandebeskrivning-granskning

2020-05-18

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad 2020-05-11 GRANSKNINGSHANDLING Upprättad 2019-04-15 Reviderad ... fiber Ledningar finns i Truckgatan och Fridkullagatan. - Avfall och återvinning Området är ...

Filstorlek: 3016 Kb

[PDF]Dp-breviksplan planbeskrivning samrad 20200520

2020-05-20

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad 2020-05-20 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan nr: XX DNR ... fiber Inga större ledningsstråk korsar området. Elledningar till belysning löper dock längs ...

Filstorlek: 4649 Kb

[PDF]Planbeskrivning-horn-dp6-lagakraft-2020326

2020-04-30

PLANBESKRIVNING Detaljplan för Del av Horn 1:262 m.fl. Västerviks kommun, Kalmar Län Detaljplan ... fiber och el krävs inte heller marklov om marknivån återställs. För fastigheten Horn 1:5 föreslås användningen ...

Filstorlek: 15444 Kb

[PDF]Hållbarhetsbokslut-2019 kf 20200525 uppslag

2020-05-27

1 Livskvalitet varje dag 2019 Hållbarhetsbokslut Hållbarhetsbokslut 3 Sammanfattning Västerviks kommun har sedan år ... ning. Det är flera olika företag som bygger fibernät i Väster- viks kommun, bland annat Västervik ...

Filstorlek: 11023 Kb

[PDF]Styrelseprotokoll-vastervik-miljo--energi-ab-2020-03-11

2020-05-18

Miljö & Energi AB Tid 11 mars ... fiberutbyggnad 17 § 37 VD-rapport 18 § 38 Övriga frågor 19 § 39 Tema Fiber 20 § 40 Reviderad utbyggnadsplan för fiber 2020-2022 2020/27 21 § 41 Mötet avslutas 22 2 Signature reference: ...

Filstorlek: 2338 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun