Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

769 träffar på "fiber" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Budget 2016 pdf 3,98 MB

2015-10-08

Västerviks kommun Budget 2016 ekonomisk planering 2017-2018 visioner, prioriteringar ... fibernät, fordonsutrustning och belysningsnät. 30 VÄSTERVIKS KOMMUN 212000-0779 BUDGET 2016 Västervik Biogas AB Bolaget har till ...

Filstorlek: 4177 Kb

[PDF]Budget 2017 pdf 1,5 MB

2016-06-30

Västerviks kommun Budget 2017 ekonomisk planering 2018-2019 visioner, prioriteringar ... fibernät, fordonsutrustning och belysningsnät. 32 VÄSTERVIKS KOMMUN 212000-0779 BUDGET 2017 Västervik Biogas AB Bolaget har till ...

Filstorlek: 1575 Kb

[PDF]Samrådsredogörelse pdf 299 kB

2018-12-10

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad 2018-12-07 Västerviks kommun, 593 80 ... fibernät. Behovsanpassad kommunikationslösning - kan diskuteras med Västervik Miljö & Energi AB, AO Stadsnät. Vi önskar ...

Filstorlek: 305 Kb

[PDF]Samlingsfil med alla handlingar pdf 18 MB

2020-02-14

Kommunfullmäktige Kallelse 2020-02-24 Kallelse till möte med kommunfullmäktige 24 februari 2020 klockan ... fibernätet. Eluttag ska utföras enligt svensk standard med vissa tillägg. Tilläggen utöver standarden anges ...

Filstorlek: 18985 Kb

[PDF]Kallelse

2021-09-17

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2021-06-07 KS Â ... fiberbaserat bredband, avfallshantering och Va-nät med mera viktiga delar av den lokala infrastrukturen. Med lokalt ägande ökar möjligheterna att skapa en långsiktigt ...

Filstorlek: 11517 Kb

[PDF]2004 12 Åtgärdsutredning 051020

2015-10-08

Åtgärdsutredning Alternativ för efterbehandling av Gladhammars gruvor och förorenade sediment i Tjursbosjön ... fiberarmering (plastfibrer) utnyttjas. Normalt utförs denna typ av gjutningar som skalkonstruktioner - ...

Filstorlek: 2693 Kb

[PDF]Resultat av utvecklingsdialogen

2015-10-08

Utvecklingsdialogen i Hjorted gemofördes i två steg. Första steget var en förbättringspromenad ... Fiberanslutning X X X Butik Attraktivt centrum X Kommunikation Buss/mobil/ bredband Röjja Falsterbo- vägen från sly ...

Filstorlek: 83 Kb

[PDF]Raycore RC-CP9 Inkopplingsinstruktion

2017-12-07

Raycore RC-CP7 / RC-CP9 Inkopplingsinstruktion - Så här kopplar du in din Raycore CPE mot ... fiberkonverterare sköts helt av Zitius och har inga inställningsmöjligheter för dig som - slutanvändare. Men det kan vara ...

Filstorlek: 1352 Kb

[PDF]Kallelse

2021-01-26

Barn- och utbildningsnämnden Kallelse 2021-02-02 ... Fiberanslutning Alla grundskolor har fiberanslutning, men uppkopplingen är emellanåt svajig. Arbetet med att se över detta - ligger hos IT-avdelningen. Det är ett ...

Filstorlek: 9959 Kb

[PDF]F101 Svensk Fjärrvärme vers2

2021-03-12

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser - F:101 - Februari 2014 F J Ä ... Fiberpackningar Volymändring i vatten vid 7 dygn vid - 95 °C - ISO 1817 - +8/-1 - +8/-1 - +8/-1 - +8/-1 - +8/-1 ...

Filstorlek: 678 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun