Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

41 träffar på "fiber" bland "svenska" "PDF-dokument" inom "Västerviks kommuns webbsidor" som ändrats efter 2021-10-06

[PDF]Geoteknik pdf 1 MB

2022-03-28

Beställare: Västerviks kommun Uppdrag: Detaljplan för Gamla vattentornet samt ... fiberledningar. 5.2 Topografiska förhållanden och ytbeskaffenheter Undersökningsområdet är relativt plant med marknivåer som varierar ...

Filstorlek: 1042 Kb

[PDF]Markteknisk undersökningsrapport pdf 1,6 MB

2022-03-28

Beställare: Västerviks kommun Uppdrag: Detaljplan för Gamla vattentornet samt del av Västervik 4:2, Västerviks ... fiberledningar. Närområdet består huvudsakligen av bostadsbebyggelse i form av enfamiljsvillor och ...

Filstorlek: 1699 Kb

[PDF]Möte 2022-03-07 pdf 230 kb

2022-03-10

återkoppling. Det gör - att ryktet för kommunala aktörer blir sämre. Alla som anmält intresse för fiber verkar inte - komma med. Det önskas att VMEAB tydliggör vad som gäller. Kan ...

Filstorlek: 234 Kb

[PDF]Plan och genomförandebeskrivning pdf 2,7 MB

2022-03-07

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad 2022-03-02 - SAMRÅDSHANDLING DNR: 2020/191 - PLAN ... fiber Planområdet är idag inte anslutet till elnät. Det är beläget inom koncessionsområde ...

Filstorlek: 2877 Kb

[PDF]Undersökning av betydande miljöpåverkan pdf 800 kB

2022-03-07

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel ... fiber, fjärrvärme etc.) el, VA och dagvatten ska - utredas i det fortsatta - ...

Filstorlek: 799 Kb

[PDF]Undersökning av betydande miljöpåverkan pdf 850 kB

2022-03-07

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel ... fiber, fjärrvärme etc.) X h) Barriäreffekter X 16. Planens påverkan på motstående ...

Filstorlek: 872 Kb

[PDF]Planbeskrivning pdf 1,4 MB

2022-02-02

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress ... fiber, värme - Inga nya serviser bedöms aktuellt aktuella till följd av planändringen. Brandskydd - ...

Filstorlek: 1421 Kb

[PDF]Protokoll

2022-01-26

Västervik Miljö & Energi AB Styrelsemötesprotokoll ... fiberprojektet Tyllinge-Kolsebo, har ett överklagande av entreprenadupphandlingen lämnats in. Vi avvaktar nu om Förvaltningsrätten tar upp överklagandet eller ...

Filstorlek: 1835 Kb

[PDF]Protokoll

2022-01-03

Västervik Miljö & Energi AB Styrelsemötesprotokoll ... fiberanslutningar för 15 prioriterade områden inom Västerviks Kommun. I november tilldelades projekt inom ramen för programmet och ett av de 15 ansökta projekten ...

Filstorlek: 1774 Kb

[PDF]Budget 2022 för Västerviks kommun

2021-12-21

1 - Budget 2022 ekonomisk planering 2023-2024 - visioner, prioriteringar och resurser - Beslutad av ... Fiberanslutningsmöjligheter ska finnas i kommunen till 95 % år 2020. Det - långsiktiga målet är 100 %, finansiering ...

Filstorlek: 1473 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun