Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

30 träffar på "feriepraktik" och "2021" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Översikt-handlingsplan-integrationsstrategi-2015-2017

2018-01-09

Handlingsplan Integrationsstrategi Betydelse färgmarkering Påbörjad Kommande Avslutat Aktivitet Ansvar Tidsplan Kommentar Fastighetsägarskola Enheten för arbete och ... 2021 § 37a medel av Länsstyrelsen för projektet ...

Filstorlek: 164 Kb

[PDF]Arsredovisning-2017-vasterviks-kommun-godkand-kf

2018-04-16

Västerviks kommun årsredovisning 2017 Godkänd av KF 2018-03-26, § 70 Snabbfakta 2017 2016 ... 2021. Kommunernas och landstingens arbete med att förändra och utveckla verksamheten måste intensifieras och i ännu större ...

Filstorlek: 2582 Kb

[PDF]Kfkall181217

2018-12-07

Kommunfullmäktige Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan ... 2018-12-17 20 (21) Justerandes sign Kommunfullmäktige, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00 E-post: ...

Filstorlek: 4851 Kb

[PDF]Delarsrapport-2017-08

2018-06-26

Förslag 2017-10-09 till ks Västerviks kommun delårsrapport januari-augusti ... 2021 beräknas antalet anställda som går i pension vara ca 350 personer. Då pensionsåldern idag är mycket flexibel, 61 - 67 år, är pensionsavgångarna ...

Filstorlek: 992 Kb

[PDF]Arsredovisning-20140331-faststalld-kf

2015-10-08

Västerviks kommun årsredovisning 2013 Godkänd av kf 20140331 §46 Snabbfakta 2013 2012 ... feriepraktik och kommunen har tillskapat 55 så kallade ungdomsanställningar. Kulturen kommer att få en allt större betydelse ...

Filstorlek: 2656 Kb

[PDF]5-arsredovisning-2013

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 17 (41) 2014-03-24 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... feriepraktik och kommunen har tillskapat 55 så kallade ungdomsanställningar. Kulturen kommer att få en allt större betydelse ...

Filstorlek: 2790 Kb

[PDF]Kf140331-handlingar-alla

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 17 (41) 2014-03-24 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... feriepraktik och kommunen har tillskapat 55 så kallade ungdomsanställningar. Kulturen kommer att få en allt större betydelse ...

Filstorlek: 9473 Kb

[PDF]8-delarsrapport-2014

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 11 (21) 2014-10-13 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... feriepraktik, utbildning m m. I slutet av 2013 beslutade ägarna till Akzo Nobels färgproduktion i Gamleby att lägga ner verksamheten. ...

Filstorlek: 1786 Kb

[PDF]Delarsrapport-20141006-ks

2015-10-08

Förslag 20141007 till ks Västerviks kommun delårsrapport januari-augusti 2014 VÄSTERVIKS KOMMUN ... feriepraktik, utbildning m m. I slutet av 2013 beslutade ägarna till Akzo Nobels färgproduktion i Gamleby att lägga ...

Filstorlek: 1827 Kb

[PDF]KF190923

2019-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-10-21 13 (32 ... 2021-2022 föreslås finansiering genom ansökan om medel ur - resultat- och utjämningsfonden för kommunstyrelsen, sammanlagt 1 042 437 kr. - I kommunstyrelsens ...

Filstorlek: 984 Kb

Filtreringsalternativ

Facetter

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun