Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

26 träffar på "feriepraktik" och "2018" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Kf180521-16-anmalningar-webb

2018-05-09

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 26 (26) - 2018-05-21 Justerandes sign Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se 593 80 Västervik 0490-25 40 61 (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se Kf § 16. Anmälningar ...

Filstorlek: 1909 Kb

[PDF]Kf140331-handlingar-alla

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 17 (41) 2014-03-24 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... feriepraktik och kommunen har tillskapat 55 så kallade ungdomsanställningar. Kulturen kommer att få en allt större betydelse ...

Filstorlek: 9473 Kb

[PDF]8-delarsrapport-2014

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 11 (21) 2014-10-13 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... feriepraktik, utbildning m m. I slutet av 2013 beslutade ägarna till Akzo Nobels färgproduktion i Gamleby att lägga ner verksamheten. ...

Filstorlek: 1786 Kb

[PDF]KS131014

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (25) 2013-10-14 ... Feriepraktik 2014 - kommunala verksamheter och näringsliv - 10. Instiftande av stipendium till "årets samhällsutvecklare" 11. Detaljplan för skola i kv. Mastodonten ...

Filstorlek: 79 Kb

[PDF]KS131014

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (27) 2013-10-14 ... Feriepraktik 2014 - kommunala verksamheter och näringsliv - § 313 Instiftande av stipendium till "årets samhällsutvecklare" - § 314 Detaljplan för skola i ...

Filstorlek: 101 Kb

[PDF]Budget-2017-160630

2018-04-18

Västerviks kommun Budget 2017 ekonomisk planering 2018-2019 visioner, prioriteringar och resurser Antagen av KF 2016-06-20, § 126 VÄSTERVIKS KOMMUN 212000-0779 BUDGET 2017 Innehåll Inledning ...5 - Kommunens organisation ...

Filstorlek: 1575 Kb

[PDF]Delarsrapport-20140630-kf

2018-04-18

Godkänd av kf 20140630 Delårsrapport januari-april 2014 VÄSTERVIKS KOMMUN 212000-0779 ... Feriepraktik har målet med 450 ferieplatser uppnåtts, 250 inom den kommunala delen samt 200 inom näringslivet. · Inom ungdomsuppföljningen ...

Filstorlek: 1101 Kb

[PDF]Delarsrapport-kommunen-godkand-kf-161031

2018-04-18

Förslag 20161010 till ks Västerviks kommun delårsrapport januari-augusti 2016 Godkänd av KF ... visioner, prioriteringar och resurser. Mål och uppdrag för de prioriterade inriktningsområdena Kommentarer Målet uppfyllt ...

Filstorlek: 2368 Kb

[PDF]5-delarsrapport-kommunkoncernen-jan-aug-2016

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 13 (51) 2016-10-31 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 ... visioner, prioriteringar - och resurser" följer kommunfullmäktige utvecklingen i den så kallade - delårsrapporten ...

Filstorlek: 1674 Kb

[PDF]11a-budget-2017-efter-ks160607

2018-04-18

Västerviks kommun Budget 2017 ekonomisk planering 2018-2019 visioner, prioriteringar och resurser Reviderad efter ks 20160607 VÄSTERVIKS KOMMUN 212000-0779 BUDGET 2017 Innehåll Inledning ...5 - Kommunens organisation ...6 ...

Filstorlek: 1575 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)