Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

26 träffar på "feriepraktik" och "2018" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]5-delarsrapport-kommunkoncernen-jan-aug-2016

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 13 (51) 2016-10-31 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 ... visioner, prioriteringar - och resurser" följer kommunfullmäktige utvecklingen i den så kallade - delårsrapporten ...

Filstorlek: 1674 Kb

[PDF]Översikt-handlingsplan-integrationsstrategi-2015-2017

2018-04-18

Avslutat Aktivitet Ansvar Tidsplan Kommentar Fastighetsägarskola Enheten för arbete och kompetens Feb 2018 Processen att köpa ett eget boende är mycket olikt - tillvägagångssättet i framförallt utomeuropeiska ...

Filstorlek: 164 Kb

[PDF]Ks180409-arendelista

2018-04-18

www.vastervik.se 593 80 Västervik 0490-25 40 61 (fax) kommunstyrelsen@vastervik.se Ärendelista 9 april 2018 - Ärenden till kommunfullmäktige: 6, 15, - 1. Upprop och val av justerare 2. Anmälan om delegationsbeslut ...

Filstorlek: 742 Kb

[PDF]Plats och tid

2018-04-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 1 (24) 2018-04-09 Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik - 9 april 2018 kl. 8.30 - 14.40 ajournering 10.10-10.20, 12.05-14.00 Beslutande Tomas Kronståhl (S), ordf. ...

Filstorlek: 237 Kb

[PDF]Plats och tid

2016-11-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (20) 2016-12-05 Justerandes ... feriepraktikanställningar införs på kommunens HVB- hem för nyanlända. Dessa förslag skulle kunna underlätta integration mellan unga i gymnasieskolan ...

Filstorlek: 686 Kb

[PDF]Plats och tid

2016-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 1 (24) 2016-12-05 Plats ... feriepraktikanställningar införs på kommunens HVB- hem för nyanlända. Dessa förslag skulle kunna underlätta integration - mellan unga i gymnasieskolan ...

Filstorlek: 264 Kb

[PDF]Arsredovisning-2017-vasterviks-kommun-godkand-kf

2018-04-18

Västerviks kommun årsredovisning 2017 Godkänd av KF 2018-03-26, § 70 Snabbfakta 2017 2016 2015 2014 2013 Folkmängd 31/12 36 551 36 438 36 049 35 920 35 867 Skattesats (kr) 21,16 21,16 21,16 21,16 21,16 Årets resultat ...

Filstorlek: 2582 Kb

[PDF]KS131014

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (25) 2013-10-14 ... Feriepraktik 2014 - kommunala verksamheter och näringsliv - 10. Instiftande av stipendium till "årets samhällsutvecklare" 11. Detaljplan för skola i kv. Mastodonten ...

Filstorlek: 79 Kb

[PDF]KS131014

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (27) 2013-10-14 ... Feriepraktik 2014 - kommunala verksamheter och näringsliv - § 313 Instiftande av stipendium till "årets samhällsutvecklare" - § 314 Detaljplan för skola i ...

Filstorlek: 101 Kb

[PDF]Arsredovisning-20140331-faststalld-kf

2015-10-08

Västerviks kommun årsredovisning 2013 Godkänd av kf 20140331 §46 Snabbfakta 2013 2012 ... feriepraktik och kommunen har tillskapat 55 så kallade ungdomsanställningar. Kulturen kommer att få en allt större betydelse ...

Filstorlek: 2656 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)