Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
Du har valt:

26 träffar på "feriepraktik" och "2018" bland "svenska" sidor inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Personuppgifter

2018-01-29

Blanketten skickas eller mailas till: Praktikservice - Enheten för arbete ... FERIEPRAKTIK 2018 - SENAST 1 MARS 2018 I samarbete med Tjustbygdens Sparbank Företag/organisation Organisationsnummer Besöksadress Telefon Postadress Postnummer och ...

Filstorlek: 691 Kb

[PDF]Personuppgifter

2018-04-18

Blanketten skickas eller mailas till: Praktikservice - Enheten för arbete ... FERIEPRAKTIK 2018 - SENAST 1 MARS 2018 - ... ... Datum Arbetsledare Förvaltning/enhet/organisation Organisationsnummer Besöksadress Telefon Postadress Postnummer ...

Filstorlek: 667 Kb

[PDF]Riktlinjer för försörjningsstöd ekonomiskt bistånd 2018

2018-04-18

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2018 Antagna av kommunstyrelsen 2017-12-18, § 451 - - - - - - - - - - - - 2 - REGISTER - RIKTLINJER FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD - OCH EKONOMISKT BISTÅND 3 FÖRSÖRJNINGSSTÖD ...

Filstorlek: 159 Kb

[PDF]Kf180521-16-anmalningar-webb

2018-05-09

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 26 (26) - 2018-05-21 Justerandes sign Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se 593 80 Västervik 0490-25 40 61 (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se Kf § 16. Anmälningar ...

Filstorlek: 1909 Kb

[PDF]11a-budget-2017-efter-ks160607

2018-04-18

Västerviks kommun Budget 2017 ekonomisk planering 2018-2019 visioner, prioriteringar och resurser Reviderad efter ks 20160607 VÄSTERVIKS KOMMUN 212000-0779 BUDGET 2017 Innehåll Inledning ...5 - Kommunens organisation ...6 ...

Filstorlek: 1575 Kb

[PDF]Plats och tid

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (48) 2012-12-03 Plats ... för landstings, regioners och - kommuners samarbete inom e-Hälsoområdet § 393 Försäljning av fastigheten Överum 1:8 (Ekhamra) till Västerviks - Bostads ...

Filstorlek: 192 Kb

[PDF]Budget-2017-160630

2018-04-18

Västerviks kommun Budget 2017 ekonomisk planering 2018-2019 visioner, prioriteringar och resurser Antagen av KF 2016-06-20, § 126 VÄSTERVIKS KOMMUN 212000-0779 BUDGET 2017 Innehåll Inledning ...5 - Kommunens organisation ...

Filstorlek: 1575 Kb

[PDF]6-arsredovisning-vasterviks-kommun-2016

2017-03-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 9 (39) 2017-03-27 Justerandes sign - Kommunfullmäktige ... 2018. I stället tar exporten och hushållens konsumtion över som draglok för tillväxten. KI bedömer att högkonjunkturen ...

Filstorlek: 8945 Kb

[PDF]Delarsrapport-kommunen-godkand-kf-161031

2018-04-18

Förslag 20161010 till ks Västerviks kommun delårsrapport januari-augusti 2016 Godkänd av KF ... visioner, prioriteringar och resurser. Mål och uppdrag för de prioriterade inriktningsområdena Kommentarer Målet uppfyllt ...

Filstorlek: 2368 Kb

[PDF]Arsredovisning-2016

2018-04-18

Västerviks kommun årsredovisning 2016 Beslutad i kf ... 2018. I stället tar exporten och hushållens konsumtion över som draglok för tillväxten. KI bedömer att högkonjunkturen förstärks de närmaste åren och att ...

Filstorlek: 2258 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)