Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

35 träffar på "elevenkät" och "2017" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Omtanke Hänsyn Respekt

2018-01-04

1 - LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2018 Ankarsrums skola ... Elev: ... 15 Personal: ... 15 Diskriminering ... 15 Trakasserier ... 15 Kränkande behandling ... 15 Mobbning ... 15 Incidentrapport ... ...

Filstorlek: 676 Kb

[PDF]Overumsskolan-f6 fritidshemmets-plan-mot-diskriminering-och-krankande-behandling 2016 17

2016-12-01

Överumsskolan F6s plan mot - diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen - Årskurs F-6 - Ansvariga för planen - Rektor Roger Strandberg - Vår ... 2017-09-20 - Elevernas ...

Filstorlek: 381 Kb

[PDF]Likabehandlingsplan-edsbruk-2016 faststalld160920-2

2016-12-09

Edsbruk 20160920 1 Ringeltaubska skolans och fritidshemmets - plan mot diskriminering och kränkande - behandling Vision Vi arbetar ... elever som vårdnadshavare måste ha möjlighet till inflytande och delaktighet. Vår ...

Filstorlek: 424 Kb

[PDF]Edsbruk den 5 oktober 2009

2016-12-01

2016-09-20 s1 Loftahammars skolas och fritidshems plan - mot diskriminering ... elever som vårdnadshavare måste ha - möjlighet till inflytande och delaktighet. - Planen gäller från - 2016-09-20 - Planen gäller till ...

Filstorlek: 258 Kb

[PDF]7-delarsrapport-kommunen

2015-10-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 14 (26) 2015-10-26 Justerandes sign - Kommunfullmäktige ... visioner, prioriteringar - och resurser" följer kommunfullmäktige utvecklingen i den så kallade - delårsrapporten ...

Filstorlek: 1740 Kb

[PDF]Faststalld-verksamhetsplan-2016

2016-02-26

1 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2015-11-26 dnr ... elevenkäter. Alla skolor och förskolor ska ha källsortering 2016. Arbeta kemikaliesmart. Mål för aktivitetsansvaret:1. andelen unga i gymnasieålder som ...

Filstorlek: 412 Kb

[PDF]Protokoll-barn-och-utbildningsnamndens-sammantrade-2013-09-03

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (60) 2013-09-03 - Plats och tid Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik - 3 ... elever, 2013-09-02 kom det 31 barn och ungdomar i åldern 3-18 år till Lysingsbadet ...

Filstorlek: 183 Kb

[PDF]Arsredovisning-2015

2016-03-24

Västerviks kommun årsredovisning 2015 Beslutad i kf ... visioner, prioriteringar och resurser. Mål och uppdrag för de prioriterade inriktningsområdena Måluppfyllelse Målet - uppfyllt Attraktiv kommun för boende, företagande ...

Filstorlek: 6186 Kb

[PDF]Protokoll-barn--och-utbildningsnamnden20170530

2017-06-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (41) 2017-05-30 - Plats och tid Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik - 30 maj 2017 kl . 10.30 - 12.00, 13.30 - 15.45, 16.00 - 16.45 Beslutande Gunnar ...

Filstorlek: 117 Kb

[PDF]Visningssida skola - Planpanatet

2018-01-09

Västerviks Gymnasium RO3s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 2017/2018 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola ...

Filstorlek: 71 Kb

Filtreringsalternativ

Facetter

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)