Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

35 träffar på "elevenkät" och "2017" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]6-arsredovisning-vasterviks-kommun-2016

2017-03-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 9 (39) 2017-03-27 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se 593 80 Västervik 0490-25 40 61 (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se Kf § - Ks § 88 ...

Filstorlek: 8945 Kb

[PDF]Delarsrapport-kommunen-godkand-kf-161031

2017-02-09

Förslag 20161010 till ks Västerviks kommun delårsrapport januari-augusti 2016 Godkänd av KF ... 2017. Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter att minska och understiger den genomsnittliga nivån i riket. Under ...

Filstorlek: 2368 Kb

[PDF]13-arsredovisning-2015

2016-03-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (42) 2016-03-21 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... visioner, prioriteringar och resurser" följer - kommunfullmäktige utvecklingen i den så kallade delårsrapporten efter ...

Filstorlek: 2135 Kb

[PDF]Visningssida skola - Planpanatet

2017-11-15

Västerviks Gymnasium RO2s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 2017/2018 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola ...

Filstorlek: 68 Kb

[PDF]Visningssida skola - Planpanatet

2018-01-09

Västerviks Gymnasium RO3s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 2017/2018 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola ...

Filstorlek: 71 Kb

[PDF]5-delarsrapport-kommunkoncernen-jan-aug-2016

2016-10-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 13 (51) 2016-10-31 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 ... 2017-2018 visioner, prioriteringar - och resurser" följer kommunfullmäktige utvecklingen i den så kallade ...

Filstorlek: 1674 Kb

[PDF]Protokoll-barn--och-utbildningsnamnden20170530

2017-06-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (41) 2017-05-30 - Plats och tid Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik - 30 maj 2017 kl . 10.30 - 12.00, 13.30 - 15.45, 16.00 - 16.45 Beslutande Gunnar ...

Filstorlek: 117 Kb

[PDF]Arsredovisning-2015

2016-03-24

Västerviks kommun årsredovisning 2015 Beslutad i kf ... visioner, prioriteringar och resurser. Mål och uppdrag för de prioriterade inriktningsområdena Måluppfyllelse Målet - uppfyllt Attraktiv kommun för boende, företagande ...

Filstorlek: 6186 Kb

[PDF]Protokoll-barn-och-utbildningsnamndens-sammantrade-2013-09-03

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (60) 2013-09-03 - Plats och tid Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik - 3 ... elever, 2013-09-02 kom det 31 barn och ungdomar i åldern 3-18 år till Lysingsbadet ...

Filstorlek: 183 Kb

[PDF]Faststalld-verksamhetsplan-2016

2016-02-26

1 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2015-11-26 dnr ... elevenkäter. Alla skolor och förskolor ska ha källsortering 2016. Arbeta kemikaliesmart. Mål för aktivitetsansvaret:1. andelen unga i gymnasieålder som ...

Filstorlek: 412 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)