Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

35 träffar på "elevenkät" och "2017" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Rapport-ilfa-2015-vastervik-20151211

2015-12-11

Drogvanor i Kalmar län ILFA - Västervik Årskurs 9 och gymnasiets år 2 2015 ... enkätsvar ... 6 Undersökningens genomförande... 6 Bortfall ... 7 Kontroll och justering av data ... 9 Täckningsgrad ... 11 Allmänna kommentarer ...

Filstorlek: 589 Kb

[PDF]Verksamhetsberättelse-verksamhetsplan-la-17-18-ludde

2018-01-11

VÄSTERVIKS KOMMUN Verksamhetsberättelse 2017 & Verksamhetsplan 2018 Ludvigsborgsskolan Caroline Ålund 2017-12-31 1 Det systematiska kvalitetsarbetet tar sin utgångspunkt i nationella och kommunala mål, samt i vår vision ...

Filstorlek: 936 Kb

[PDF]Likabehandlingsplanankarsrum

2017-03-08

1 - LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÅ 16/17 Ankarsrums ... Elev: ... 15 Personal: ... 15 Diskriminering ... 15 Trakasserier ... 15 Kränkande behandling ... 15 Mobbning ... 15 Incidentrapport ... ...

Filstorlek: 241 Kb

[PDF]Protokoll-barn--och-utbildningsnamndens-sammantrade-20151013

2015-10-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (35) 2015-10-13 - Plats och tid Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik - 13 ... erbjuder idrottsprofil - simning. Sedan höstterminen 2013 erbjuder Västerviks ...

Filstorlek: 122 Kb

[PDF]Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnebo 2018

2018-01-31

1 Gunnebo skolas och fritidshems plan mot - diskriminering och kränkande behandling - 2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen ... Fadderverksamhet - Kompis på gården - Styrda rastaktiviteter på förmiddagsrasten ...

Filstorlek: 246 Kb

[PDF]Omtanke Hänsyn Respekt

2018-01-11

1 ÅRLIG LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR Ludvigsborgsskolan 2018 Januari 2018 - - - - - - - - - - - - 2 - Målgrupp ... Elevenkät om arbetsmiljön inför - elevskyddsronden. Klassen utvärderar klassens sociala mål. - Skyddsrond. ...

Filstorlek: 730 Kb

[PDF]Faststalld-verksamhetsberättelse-2014-2015

2016-02-26

1 Fastställd 2015-12-08 Dnr 2015/585-042 Barn och utbildningsnämndens - verksamhetsberättelse ... 13 Pedagogisk omsorg ... 14 Öppen förskola ... 14 Grundskola och fritidshem ... 15 Strukturella förutsättningar: ... ...

Filstorlek: 1421 Kb

[PDF]Visningssida skola - Planpanatet

2017-10-18

Västerviks Gymnasium RO1s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 2017/2018 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola ...

Filstorlek: 72 Kb

[PDF]Arsredovisning-2016-komprimerad-beslutad-kf20170327

2017-05-03

Västerviks kommun årsredovisning 2016 Beslutad i kf 2016-03-27 Snabbfakta 2016 2015 2014 2013 2012 ... 2017. SKL menar att den sammantagna utvecklingen under den lågkonjunktur som följde på finanskrisen skiljer sig på ...

Filstorlek: 2049 Kb

[PDF]Arsredovisning-2016

2017-04-21

Västerviks kommun årsredovisning 2016 Beslutad i kf ... 2017. SKL menar att den sammantagna utvecklingen under den lågkonjunktur som följde på finanskrisen skiljer sig på flera sätt från tidigare perioder av lågt ...

Filstorlek: 2258 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)