Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
Du har valt:

32 träffar på "elevenkät" och "2017" bland "svenska" sidor inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Rapport-ilfa-vastervik-2017

2018-04-18

Drogvanor i Kalmar län - ILFA - Västervik Årskurs 9 och gymnasiets år 2 2017 (viss jämförelse med 2015) Clara Henriksson - Uppdragsundersökning nr 52 - CAN - en kunskapsbank i drogfrågor - CAN:s främsta uppgift är ...

Filstorlek: 570 Kb

[PDF]Faststalld-av-bun-2016-11-29--112---verksamhetsplan-och-detaljbudget-2017

2018-04-18

4 Barn och utbildningsnämndens uppdrag ... 4 Mål och uppdrag prioriterade inriktningsområden i budget 2017 ... 5 Attraktiv kommun för boende, företagande och besökande ... 5 Barn- och utbildningsnämndens mål: ...

Filstorlek: 392 Kb

[PDF]Visningssida skola - Planpanatet

2017-11-07

Västerviks Gymnasium RO4s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 2017/2018 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola ...

Filstorlek: 81 Kb

Rapport om användandet av alkohol, tobak och narkotika bland niondeklassare och elever i gymnasiets årskurs två

2017-11-14

2017-11-14 Vartannat år genomför CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, en enkät där länets alla elever i nionde klass och elever i årskurs två i gymnasiet får svara på frågor om bruk av ...

Nyhetsarkiv

Pressmeddelande: Rapport om användandet av alkohol, tobak och narkotika bland niondeklassare och elever i gymnasiets årskurs två

2017-11-14

2017-11-14 Vartannat år genomför CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, en enkät där länets alla elever i nionde klass och elever i årskurs två i gymnasiet får svara på frågor om bruk av ...

Kommun och politik > Pressmaterial och extern kommunikation > Pressmeddelanden

[PDF]Visningssida skola - Planpanatet

2017-10-18

Västerviks Gymnasium RO5s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskolan och Gymnasiesärskola Läsår 2017/2018 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas ...

Filstorlek: 76 Kb

[PDF]Likabehandlingsplan 2017

2017-04-25

Breviksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas ... 2017 2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola åk1-6, fritidshem och fritidsklubb ...

Filstorlek: 564 Kb

[PDF]Likabehandlingsplan-och-plan-mot-diskriminering-och-krankande-behandling-2017 2018

2017-09-13

Östra Ringskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola åk 7-9 År: 2017_2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 7-9 Ansvariga ...

Filstorlek: 527 Kb

[PDF]Rapport-ilfa-2015-vastervik-20151211

2018-04-18

Drogvanor i Kalmar län ILFA - Västervik Årskurs 9 och gymnasiets år 2 2015 ... enkätsvar ... 6 Undersökningens genomförande... 6 Bortfall ... 7 Kontroll och justering av data ... 9 Täckningsgrad ... 11 Allmänna kommentarer ...

Filstorlek: 589 Kb

[PDF]Verksamhetsberättelse-verksamhetsplan-la-17-18-ludde

2018-04-18

VÄSTERVIKS KOMMUN Verksamhetsberättelse 2017 & Verksamhetsplan 2018 Ludvigsborgsskolan Caroline Ålund 2017-12-31 1 Det systematiska kvalitetsarbetet tar sin utgångspunkt i nationella och kommunala mål, samt i vår vision ...

Filstorlek: 936 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)