Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
Du har valt:
Sökfrågan kan vara felstavad
  • Jag vill söka efter 2027

14 träffar på "elevenkät" och "2017" bland sidor inom "Västerviks kommuns webbsidor" som ändrats efter 2018-03-21

[PDF]Rapport-ilfa-vastervik-2017

2018-04-18

Drogvanor i Kalmar län - ILFA - Västervik Årskurs 9 och gymnasiets år 2 2017 (viss jämförelse med 2015) Clara Henriksson - Uppdragsundersökning nr 52 - CAN - en kunskapsbank i drogfrågor - CAN:s främsta uppgift är ...

Filstorlek: 570 Kb

[PDF]Faststalld-av-bun-2016-11-29--112---verksamhetsplan-och-detaljbudget-2017

2018-04-18

4 Barn och utbildningsnämndens uppdrag ... 4 Mål och uppdrag prioriterade inriktningsområden i budget 2017 ... 5 Attraktiv kommun för boende, företagande och besökande ... 5 Barn- och utbildningsnämndens mål: ...

Filstorlek: 392 Kb

[PDF]Rapport-ilfa-2015-vastervik-20151211

2018-04-18

Drogvanor i Kalmar län ILFA - Västervik Årskurs 9 och gymnasiets år 2 2015 ... enkätsvar ... 6 Undersökningens genomförande... 6 Bortfall ... 7 Kontroll och justering av data ... 9 Täckningsgrad ... 11 Allmänna kommentarer ...

Filstorlek: 589 Kb

[PDF]Verksamhetsberättelse-verksamhetsplan-la-17-18-ludde

2018-04-18

VÄSTERVIKS KOMMUN Verksamhetsberättelse 2017 & Verksamhetsplan 2018 Ludvigsborgsskolan Caroline Ålund 2017-12-31 1 Det systematiska kvalitetsarbetet tar sin utgångspunkt i nationella och kommunala mål, samt i vår vision ...

Filstorlek: 936 Kb

[PDF]Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnebo 2018

2018-04-18

1 Gunnebo skolas och fritidshems plan mot - diskriminering och kränkande behandling - 2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen ... Fadderverksamhet - Kompis på gården - Styrda rastaktiviteter på förmiddagsrasten ...

Filstorlek: 246 Kb

[PDF]Likabehandlingsplanankarsrum

2018-04-18

1 - LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÅ 16/17 Ankarsrums ... Elev: ... 15 Personal: ... 15 Diskriminering ... 15 Trakasserier ... 15 Kränkande behandling ... 15 Mobbning ... 15 Incidentrapport ... ...

Filstorlek: 241 Kb

[PDF]Omtanke Hänsyn Respekt

2018-04-18

1 ÅRLIG LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR Ludvigsborgsskolan 2018 Januari 2018 - - - - - - - - - - - - 2 - Målgrupp ... Elevenkät om arbetsmiljön inför - elevskyddsronden. Klassen utvärderar klassens sociala mål. - Skyddsrond. ...

Filstorlek: 730 Kb

[PDF]Arsredovisning-2016

2018-04-18

Västerviks kommun årsredovisning 2016 Beslutad i kf ... 2017. SKL menar att den sammantagna utvecklingen under den lågkonjunktur som följde på finanskrisen skiljer sig på flera sätt från tidigare perioder av lågt ...

Filstorlek: 2258 Kb

[PDF]Delarsrapport-kommunen-godkand-kf-161031

2018-04-18

Förslag 20161010 till ks Västerviks kommun delårsrapport januari-augusti 2016 Godkänd av KF ... 2017. Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter att minska och understiger den genomsnittliga nivån i riket. Under ...

Filstorlek: 2368 Kb

[PDF]5-delarsrapport-kommunkoncernen-jan-aug-2016

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 13 (51) 2016-10-31 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 ... 2017-2018 visioner, prioriteringar - och resurser" följer kommunfullmäktige utvecklingen i den så kallade ...

Filstorlek: 1674 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)