Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
Sökfrågan kan vara felstavad

20 träffar på "e-tjänster" och "blanketter" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]KS160208

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 32 (42) 2016-03-21 ... E KONOMISKT OMSTÄLLNINGSSTÖD Ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera - uppdrag med sammanlagt minst 40 procent ...

Filstorlek: 1275 Kb

[PDF]KS160208

2018-04-18

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA ... E KONOMISKT OMSTÄLLNINGSSTÖD Ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera - uppdrag med sammanlagt minst ...

Filstorlek: 1018 Kb

[PDF]KF160425

2016-05-12

S i da 1 (2) landstinget i ... E-p ost landstinget@ltkalmar . se 232100-0073 P os t a dr ess Landstinget i Kalmar län - Box 601 - 391 26 Kalmar Bes ö ksadr es s Ström gatan 13 - 391 26 Kalmar Tele f on 0480-810 00 vx ...

Filstorlek: 6405 Kb

[PDF]Västerviks kommun

2018-04-18

VÄSTERVIKS KOMMUN PROTOKOLL Socialförvaltningen - Box 22 - 593 21 Västervik ... introducerades i maj 2012. Blanketten har tre - viktiga frågor. Vad var det som hände, varför hände det och hur - skall ni göra för ...

Filstorlek: 31 Kb

[PDF]Utbildningskatalog-2015

2015-10-08

Utbildningskatalog 2015 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och ... Kontakta vår vägledare eller den skola du vill söka till så skickar de en blankett till dig. En del utbildningar som kräver arbetsprov, ...

Filstorlek: 1515 Kb

[PDF]13-granskningsrapport-socialnamnden-yttrande

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 20 (37) 2016-06-20 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 ... e-tjänster, utveckla samverkan med andra kommuner samt genomföra särskilda satsningar på barn och ...

Filstorlek: 1262 Kb

[PDF]8-delarsrapport-2014

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 11 (21) 2014-10-13 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... E-tjänster (samtliga, ks samordnar) Efter att ha undersökt olika alternativ förs nu - en diskussion med Norrköping, och ...

Filstorlek: 1786 Kb

[PDF]160201-granskningsrapport-socialnamnden

2018-04-18

Revisionsrapport 2015 - Västerviks kommun - Styrning, uppföljning och kontroll - inom socialnämnden Februari 2016 1 ... e-tjänster, utveckla samverkan med andra kommuner samt genomföra - särskilda satsningar på barn ...

Filstorlek: 859 Kb

[PDF]Arsredovisning-2014-beslut-kf

2015-10-08

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Snabbfakta ... E-tjänster (samtliga, ks samordnar) Efter att ha undersökt olika alternativ förs nu en diskussion med - Norrköping, och andra Östgöta kommuner, ...

Filstorlek: 5821 Kb

[PDF]Delarsrapport-20141006-ks

2015-10-08

Förslag 20141007 till ks Västerviks kommun delårsrapport januari-augusti 2014 VÄSTERVIKS KOMMUN ... E-tjänster (samtliga, ks samordnar) Efter att ha undersökt olika alternativ förs nu - en diskussion med Norrköping, ...

Filstorlek: 1827 Kb

Filtreringsalternativ

Facetter

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)