Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

168 träffar på "e-tjänster" och "blanketter" inom Västerviks kommuns webbsidor

Folköl, tobak och läkemedel

2018-03-06

Vill du sälja folköl, tobak eller receptfria ... E-tjänster och blanketter - Anmälan om försäljning av tobaksvaror och folköl Livsmedel, kontaktsida - Livsmedelsinspektör - Anna Johansson - 0490-25 48 07 - anna.c.johansson@vastervik.se ...

Bygga, bo och miljö > Livsmedel

Livsmedel

2018-03-06

Här kan du ... E-tjänster och blanketter - Registrering av livsmedelsanläggning Registrering av vattenanläggning Har du koll på vilka tillstånd du behöver för att öppna din restaurang? - På webbplatsen verksamt.se ...

Bygga, bo och miljö

Kulturskolan

2015-08-18

Kulturskolan vill värna om och verka för ... E-tjänster och blanketter - Anmälan och avanmälan till kulturskolan (e-tjänst) Relaterade länkar - Aktuellt Kalendarium - 06 juni 2018, 15:00 - 16:00 Nationaldagen 6 juni ...

Utbildning och förskola

Parkeringstillstånd, nyttotrafik

2018-05-23

Har du tunga maskiner/verktyg som är ... E-tjänster och blanketter. Du ska skicka din ansökan till kommunens driftentreprenör, Västervik Miljö & Energi AB. Du får aldrig. - använda Nyttokort för parkering på torg ...

Västervik Miljö & Energi > Gator, parker > Gator, parkering > Parkering

Sök pengar till lovaktiviteter under 2018

2018-02-06

blankett. Du hittar blanketten på denna sida under relaterade länkar. Du kan anöksa löpande för lov under hela 2018. - Ansökan skickas till Västerviks kommun Kulturenheten 593 80 Västervik. Ansökan ska innehålla: ...

Uppleva och göra > Föreningar, föreningsliv > Stöd, bidrag och stipendier

Stöd, bidrag och stipendier

2018-05-17

Västerviks kommun stödjer det lokala kulturlivet. Din ... E-tjänster och blanketter - KUBIK, kommunalt utvecklingsbidrag för idrott och kultur, ansökan KUBIK kommunalt utvecklingsbidrag för idrott och kultur, redovisning ...

Uppleva och göra > Kultur

Stöd, bidrag och stipendier

2017-05-30

Vill du söka bidrag för att utveckla ... E-tjänster och blanketter - Extra ordinarie bidrag, ansökan Relaterade dokument - Policy och riktlinjer för Västerviks kommuns insatser för föreningslivet (pdf, 305 kB) Relaterade ...

Trafik och infrastruktur > Samhällsutveckling och planering

Klagomålshantering

2017-01-03

Som ett led i att förbättra vår verksamhet ... E-tjänster och blanketter - Synpunkter eller klagomål Kontakta oss - Västerviks Gymnasium - Östersjövägen 6 - 593 32 Västervik - Tfn 0490-25 43 00 - gymnasiet@vastervik.se ...

Västerviks Gymnasium > För dig som studerar

Karakterisering av avfall

2016-05-12

I hela Europeiska unionen gäller EU:s regler om ... E-tjänster och blanketter - Karakteriseringsblankett för brännbart avfall (pdf 56 kB) Karakteriseringsblankett för avfall som ska deponeras, grundläggande karakterisering. ...

Bygga, bo och miljö > Avfall och återvinning > Källsortering och återvinning

Ansök eller säg upp plats

2018-01-31

Via vår e-tjänst ansöker du om plats för ditt barn på förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Du kan även se vilka verksamheter som finns i vår kommun. - I vår e-tjänst kan du välja att söka plats ...

Utbildning och förskola > Förskola och barnomsorg

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)