Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

168 träffar på "e-tjänster" och "blanketter" inom Västerviks kommuns webbsidor

Resor och inneboende

2017-01-30

Här finns information om skolskjuts och inackorderingstillägg ... E-tjänster och blanketter - Ansökan om inackorderingstillägg (pdf, 541 kB) Relaterade dokument - Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i ...

Utbildning och förskola

Lotteritillstånd

2015-04-09

Vill din förening anordna ett lotteri eller ansöka ... Föreningens stadgar. Verksamhetsberättelse för det senaste avslutande verksamhetsåret. Protokollsutdrag från ovan nämnda styrelsemöte. Tillståndet kostar ...

Uppleva och göra > Föreningar, föreningsliv

Strandskydd

2018-05-08

Strandskyddet gäller generellt längs stränderna av alla ... Blankett för att ansöka om dispens hittar du under E-tjänster och blanketter. Kartan visar det utökade strandskyddet i Västerviks kommun. Längs övriga ...

Bygga, bo och miljö > Bygga nytt, ändra eller riva

Sota själv

2018-01-15

Om du vill sota själv eller ... blankett som du hittar under "Blanketter och e-tjänster" i flik högst upp på denna sida. Blanketten ligger sedan under Bygga, bo och miljö. Hur länge gäller min dispens? - Dispensen ...

Bygga, bo och miljö > Brandskydd, sotning > Sotning

Parkeringstillstånd, rörelsehindrad

2017-12-13

Du som har ett varaktigt funktionshinder och har svårt att gà ... E-tjänster och blanketter. Monica Johansson är handläggare och kan svara på dina frågor. Du ska skicka din ansökan till kommunens driftentreprenör, ...

Trafik och infrastruktur > Trafik och gator > Parkering

Mur och plank

2016-01-22

Vill ... E-tjänster och blanketter - E-tjänstportalen Mitt Bygge - Sök ditt bygglov digitalt Ansökan om bygglov, marklov, rivningslov Exempelritningar - Exempelritningar Bygglov, bygganmälan, kontaktsida - Kontakt ...

Bygga, bo och miljö > Bygga nytt, ändra eller riva

Extra ordinarie bidrag och landsbygdsstöd

2017-06-12

Behöver din förening köpa in något till er verksamhet ... blankett till samhällsbyggnadsenheten. Sidan senast granskad den 12 juni 2017 - Innehållsansvarig: Lotti Jilsmo E-tjänster och blanketter - Extra ordinarie ...

Trafik och infrastruktur > Landsbygd > Stöd, bidrag och stipendier

LSS och LASS, stöd och service

2018-02-26

Du som har en omfattande funktionsnedsättning ... E-tjänster och blanketter - Ansökan om omsorg och stöd för funktionsnedsatta Kontakta utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta - Utredningsenheten för äldre ...

Omsorg, stöd och hjälp > Handikapp, funktionsnedsättning

Vill du jobba som vikarie inom skola och barnomsorg?

2017-02-08

Kan du med ... blanketten som du hittar på denna sida. Glöm inte att bifoga ditt CV och dina betyg/intyg samt ett utdrag från polisens belastningsregister. Skicka din ansökan till: Västerviks kommun - Barn- och utbildningsförvaltningen ...

Näringsliv och arbete > Arbetsmarknad > Lediga jobb i kommunen > Jobba hos oss

Parkeringstillstånd, rörelsehindrad

2018-05-23

Du som har ett varaktigt funktionshinder och har svårt att gà ... E-tjänster och blanketter. Monica Johansson är handläggare och kan svara på dina frågor. Du ska skicka din ansökan till kommunens driftentreprenör, ...

Västervik Miljö & Energi > Gator, parker > Gator, parkering > Parkering

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)