Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
Du har valt:

13 träffar på "e-tjänster" och "blanketter" bland sidor inom "Västerviks kommuns webbsidor" som ändrats efter 2017-05-22

[PDF]Gymnasikatalogen17-18

2018-04-18

Västerviks Gymnasium 2017-2018 Västerviks Gymnasium 2017-2018 Ansvarig: Ansvarig ... blankett och finns att hämta på gym- nasiets hemsida eller kan rekvireras från gymnasiet. Ansökan skickas till adressen intill. För ...

Filstorlek: 9855 Kb

[PDF]Information-fran-antagningskansliet-18 19

2017-10-10

Information från Antagningskansliet Dags att söka till gymnasiet Sista ansökningsdag 15 februari 2018 Alla ... Blankett för ansökan om Särskilda skäl - utlämnas av den sökandes SYV, och ska - bifogas gymnasieansökan. ...

Filstorlek: 55 Kb

[PDF]Plats och tid

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 1 (38) 2016-12-19 Plats ... blanketter som inte ändrats trots påpekanden. - Kommunfullmäktige beslutade den 2016-09-26, § 164 att överlämna - medborgarförslaget till kommunstyrelsen ...

Filstorlek: 261 Kb

[PDF]Plats och tid

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (27) 2016-12-19 Justerandes ... blanketter som inte ändrats trots påpekanden. Kommunfullmäktige beslutade den 2016-09-26, § 164 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen ...

Filstorlek: 702 Kb

[PDF]KS170605

2017-09-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 19 (41) 2017-09-25 ... e-tjänster och digitalisering. · Kommunen bör än mer tydliggöra och kommunicera den beslutande strategin, ambitionsnivån och planen för vilka e-tjänster ...

Filstorlek: 1021 Kb

[PDF]KS170605

2017-06-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 23 (45) 2017-06-19 ... e-tjänster och digitalisering. · Kommunen bör än mer tydliggöra och kommunicera den beslutande strategin, ambitionsnivån och planen för vilka e-tjänster ...

Filstorlek: 1039 Kb

[PDF]Skolskjutsregler-vasterviks--kommun-20170130

2018-04-18

2017-01-30 - Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola - och förskoleklass Allmänt ... e-tjänst på Västerviks kommuns webbsida eller på särskild blankett - "Ansökan om skolskjuts vid växelvis ...

Filstorlek: 404 Kb

[PDF]160201-granskningsrapport-socialnamnden

2018-04-18

Revisionsrapport 2015 - Västerviks kommun - Styrning, uppföljning och kontroll - inom socialnämnden Februari 2016 1 ... e-tjänster, utveckla samverkan med andra kommuner samt genomföra - särskilda satsningar på barn ...

Filstorlek: 859 Kb

[PDF]8-delarsrapport-2014

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 11 (21) 2014-10-13 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... E-tjänster (samtliga, ks samordnar) Efter att ha undersökt olika alternativ förs nu - en diskussion med Norrköping, och ...

Filstorlek: 1786 Kb

[PDF]13-granskningsrapport-socialnamnden-yttrande

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 20 (37) 2016-06-20 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 ... e-tjänster, utveckla samverkan med andra kommuner samt genomföra särskilda satsningar på barn och ...

Filstorlek: 1262 Kb

Filtreringsalternativ

Facetter

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)