Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

256 träffar på "daniel" och "niklasson" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]KF190923

2019-09-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-09-23 24 (35 ... förstärkning för att praktiskt kunna genomföra - identifierade åtgärder. Kommunstyrelsens förvaltning - Anna Selldén Daniel Niklasson Ulf Kullin Projekteringsingenjör ...

Filstorlek: 749 Kb

[PDF]Tjansteskrivelse-inriktningsbeslut-naturreservat-210525

2021-07-06

9 (9) Kommunstyrelsens förvaltning - Ulf Kullin Fanny Hansson Förvaltningsledare Planarkitekt Daniel Niklasson Samhällsbyggnadschef Bilagor - Lögarebergen-Ekhagen-Kulbacken-Tänsticksbergets naturreservat Förslag ...

Filstorlek: 1251 Kb

[PDF]Kommunstyrelsens-forvaltnings-skrivelse-21-oktober-2019-kommunens-stallningstagande-enligt-16-kap-4

2021-10-08

översiktsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen. Kommunstyrelsens förvaltning Marcus Åberg Daniel Niklasson Planarkitekt Samhällsbyggandschef Enheten för samhällsbyggnad Ulf Kullin Förvaltningsledare Document ...

Filstorlek: 550 Kb

[PDF]Kf181126-10-utokning-horn-va

2018-11-16

enligt Västervik Miljö & - Energi AB:s redovisade förslag i beslut 20180927, § 10. - Ulf Kullin Daniel Niklasson T f komundirektör Samhällsbyggnadschef Document Outline 181012-missiv-va-horn § 10 nr 5 Utökning ...

Filstorlek: 682 Kb

[PDF]Detaljplan för del av

2016-12-27

Tillägg till Detaljplan för del av ... Daniel Niklasson i samarbete med övriga tjänstemän på Samhällsbyggnadsenheten, Västerviks kommun. Kommunstyrelsens förvaltning - Daniel Niklasson, Planarkitekt Document Outline Antagandehandling Ändring ...

Filstorlek: 355 Kb

[PDF]Yttrande-vasterviks-kommun-ltf-for-sankt-hastighet-pa-e22-mommehal

2020-06-11

sträcka på E22 men vill samtidigt uppmana Länsstyrelsen att sträckan utökas i - södra änden. - Daniel Niklasson Christer Ramström Samhällsbyggnadschef Planerare

Filstorlek: 157 Kb

[PDF]Tjansteskrivelse-markanvisning-mullskopan-3

2021-06-23

till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör att godkänna markanvisningsavtalet. Ulf Kullin Daniel Niklasson Förvaltningschef Samhällsbyggnadschef Mikael Nilsson Mark- och exploateringsingenjör Document Outline ...

Filstorlek: 245 Kb

[PDF]Kf190325-18-arrendeavtal-marsbacken-forlangning

2019-03-18

erhåller sökta - bidrag från allmänna arvsfonden. - Kommunstyrelsens förvaltning - Ulf Kullin Daniel Niklasson Tage Gustafsson Förvaltningsledare Samhällsbyggnadschef Mark och exploateringsstrateg Document Outline ...

Filstorlek: 658 Kb

[PDF]Protokoll

2021-02-04

Kommunstyrelsens utskott för kultur- och fritidsfrågor Sammanträdesprotokoll ... Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad Anders Östlund, enheten för samhällsbyggnad Handlingar i ärendet - Kommunstyrelsens utskott ...

Filstorlek: 1245 Kb

[PDF]Kallelse

2021-04-16

Kommunfullmäktige Kallelse 2021-04-15 Kallelse till ... Daniel Niklasson Fanny Hansson Förvaltningsledare Samhällsbyggnadschef Planarkitekt Bilaga: Ungdomsmotion om att bevara Vituddens natur (2020/448-101) 46 UNGDOMSFULLMÄKTIGE ...

Filstorlek: 6337 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun