Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

241 träffar på "daniel" och "niklasson" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Detaljplan för del av

2017-07-05

Detaljplan Detaljplan för Tångered 2:98 m.fl. Näset Loftahammar, Västerviks ... ställas ut för granskning. Samhällsbyggnadsenheten - Daniel Niklasson - Planarkitekt Document Outline Detaljplan Detaljplan för Tångered ...

Filstorlek: 200 Kb

[PDF]Detaljplan för del av

2018-01-09

Detaljplan Detaljplan för Tångered 2:98 m.fl. Näset Loftahammar, Västerviks ... antas av kommunstyrelsen i januari 2018. Samhällsbyggnadsenheten Daniel Niklasson - Planarkitekt Document Outline Detaljplan Detaljplan ...

Filstorlek: 157 Kb

[PDF]Behovsbedomning160930

2020-04-30

av Västervik kommun: Sweco Anna Magnusson Planeringsarkitekt Västervik kommun: Kommunledningskontoret Daniel Niklasson Planarkitekt Document Outline Behovsbedömning/ Avgränsning Motiverat ställningstagande/Avgränsning Medverkande ...

Filstorlek: 165 Kb

[PDF]Behovsbedömning

2015-10-08

göras. Medverkande tjänstemän Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret Filippa Olsson Daniel Niklasson Planarkitekt Planarkitekt

Filstorlek: 651 Kb

[PDF]Samradsred.-180427-geten-14

2018-05-11

under våren 2018. - Samhällsbyggnadsenheten Fanny Hansson Planarkitekt - Samhällsbyggnadsenheten - Daniel Niklasson Planarkitekt - Samhällsbyggnadsenheten

Filstorlek: 220 Kb

[PDF]Granskningsutlatande-geten-14-180703

2018-08-16

ändringar antas i kommunstyrelsen i augusti 2018 . - Samhällsbyggnadsenheten - Fanny Hansson Daniel Niklasson Planarkitekt Planarkitekt Samhällsbyggnadsenheten Samhällsbyggnadsenheten

Filstorlek: 532 Kb

[PDF]Samradsredogorelse-didrikslund-2-180816

2018-08-16

ställas ut för granskning under augusti/september 2018. - Samhällsbyggnadsenheten - Fanny Hansson Daniel Niklasson Planarkitekt Planarkitekt Samhällsbyggnadsenheten Samhällsbyggnadsenheten

Filstorlek: 538 Kb

[PDF]Missiv

2018-09-07

Kalmar län kan ske utifrån ovanstående direktiv - Kommunstyrelsen förvaltning - Fanny Hansson Daniel Niklasson Planarkitekt Planarkitekt - Bruno Nilsson Ulf Kullin Samhällsbyggnadschef Förvaltningsledare

Filstorlek: 621 Kb

[PDF]Planbeskrivning lagakraft

2018-10-05

Gustavsson. - Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Fanny Hansson, Planarkitekt Daniel Niklasson, Planarkitekt

Filstorlek: 1348 Kb

[PDF]Lagakraft-planbeskrivning-naset

2018-10-31

av 19 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Planhandlingarna har upprättats av kommunens - samhällsbyggnadsenhet. Daniel Niklasson - Planarkitekt - Samhällsbyggnadsenheten

Filstorlek: 1568 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun