Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

242 träffar på "daniel" och "niklasson" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]MBN augusti 2014 - Hemsida

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1 (91) Plats och ... Daniel Niklasson, planarkitekt, kommunstyrelsens förvaltning, enheten - för samhällsbyggnad, närv. del av § 159 - Sandra Canderblad, ...

Filstorlek: 302 Kb

[PDF]Behovsbedomning

2018-04-10

Upprättande av ändring av detaljplan för - Gertrudsviks sjöstad, DP ... Daniel Niklasson Lars Kåremyr Planarkitekt Kommunekolog - 8 Bilaga MKB-förordningen, bilaga 2 och 4 Bilaga 2 - Kriterier som avses i 3 § andra ...

Filstorlek: 268 Kb

[PDF]Behovsbedomning

2017-12-05

Ändring av detaljplan för Kvarteret Läkaren m.m., - Västervik ... Daniel Niklasson Lars Kåremyr Planarkitekt Kommunekolog - 8 - Bilaga MKB-förordningen, bilaga 2 och 4 Bilaga 2 - Kriterier som avses i 3 § andra stycket ...

Filstorlek: 200 Kb

[PDF]Behovsbedomning

2017-02-06

Upprättande av detaljplan för Böljerum 3:8, - Gladhammar, Västerviks kommun ... Daniel Niklasson Planarkitekt - 9 Bilaga MKB-förordningen, bilaga 2 och 4 Bilaga 2 - Kriterier som avses i 3 § andra stycket förordningen ...

Filstorlek: 507 Kb

[PDF]Behovsbedomning

2017-02-06

Upprättande av detaljplan för del av Fiskartorpet, - Gränsö, Loftahammar ... Daniel Niklasson Planarkitekt - 9 Bilaga MKB-förordningen, bilaga 2 och 4 Bilaga 2 - Kriterier som avses i 3 § andra stycket förordningen ...

Filstorlek: 510 Kb

[PDF]Behovsbedomning

2017-02-06

Upprättande av detaljplan för Rosenstenen 1, - Västervik, Västerviks kommun ... Daniel Niklasson Planarkitekt 9 Bilaga MKB-förordningen, bilaga 2 och 4 Bilaga 2 - Kriterier som avses i 3 § andra stycket förordningen ...

Filstorlek: 492 Kb

[PDF]Samradsred-fiskartorpet-190416

2019-04-18

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad 2019-04-16 Västerviks kommun, 593 80 ... Daniel Niklasson 170906. - Kommentar: Under samrådstiden har en kulturhistorisk värdering genomförts och införts i ...

Filstorlek: 464 Kb

[PDF]KF190923

2019-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-10-21 20 (32 ... Daniel Niklasson. - Kommunstyrelsens förvaltnings kommentarer i anslutning till motionen är att det är bra att - tydliggöra vilka förutsättningar som gäller ...

Filstorlek: 1042 Kb

[PDF]Kf190826-5-motion-kranmarkt

2019-08-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2019-06-18 20 (39) Justerandes sign Kommunstyrelsen ... Daniel Niklasson Gun Lindberg Förvaltningsledare Samhällsbyggnadschef Hållbarhetsstrateg Lokal törstsläckare Kranmärkning ...

Filstorlek: 1230 Kb

[PDF]Kf190225-6-motion-vattenforsorjning-svar

2019-02-14

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel ... Daniel Niklasson Gun Lindberg Förvaltningsledare Samhällsbyggnadschef Hållbarhetsstrateg ...

Filstorlek: 302 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun