Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Du har valt:

243 träffar på "daniel" och "niklasson" bland "svenska" sidor inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Protokoll

2021-04-01

Kommunstyrelsens utskott för tillväxt- och hållbarhetsfrågor Sammanträdesprotokoll ... Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad Gun Lindberg, enheten för samhällsbyggnad Rickard Ljunggren, enheten för samhällsbyggnad ...

Filstorlek: 737 Kb

[PDF]Protokoll

2021-04-09

Kommunstyrelsens utskott för kultur- och fritidsfrågor Sammanträdesprotokoll ... Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad * del av § 8 Anders Östlund, enheten för samhällsbyggnad * del av § 8, §§ 9-11 Sofie ...

Filstorlek: 499 Kb

[PDF]Plats och tid

2019-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2018-06-20 ... Daniel Niklasson informerar om arbetet med - detaljplanerna. - Tema - Livsmedel. - Handläggarna föredrar sina ärenden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och ...

Filstorlek: 1719 Kb

[PDF]Planprogram-godkannandehandling-210526-godkand-ks-210607-komprimerad

2021-06-17

PLANPROGRAM FÖR TÄNDSTICKAN m.fl. GODKÄNNANDEHANDLING 2021-05-26 - sida 1 PLANPROGRAM FÖR TÄNDSTICKAN m.fl. Godkännandehandling KS Â ... Daniel Niklasson, samhällsbyggnadschef Fanny Hansson, planarkitekt Marcus Åberg, ...

Filstorlek: 15310 Kb

[PDF]Ks190827-webb

2019-08-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2019-08-27 1 (31) Plats ... Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad, del av § 218 - Malin Ohlsson, enheten för samhällsbyggnad, del av § 218 - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen ...

Filstorlek: 534 Kb

[PDF]Ks191209-webb

2019-12-13

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2019-12-09 Kommunstyrelsen Tid 9 ... Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad, del av § 379 Fanny Hansson, enheten för samhällsbyggnad, del av § 379 Marcus Åberg, enheten ...

Filstorlek: 1637 Kb

[PDF]Kallelse

2021-09-17

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2021-06-07 KS Â ... Daniel Niklasson Gun Lindberg Förvaltningsledare Samhällsbyggnadschef Hållbarhetsstrateg Rickard Wester Åsa Ekström Kvalitets- och miljöansvarig (VMEAB) Avfallsingenjör ...

Filstorlek: 11517 Kb

[PDF]Protokoll-mbn-20170621

2017-07-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2017-06-21 Sida 1 (60 ... Daniel Niklasson och Fanny Hansson informerar om vilka detaljplaner - som är på gång under sommaren och där ordförandebeslut kommer - behövas ...

Filstorlek: 419 Kb

[PDF]Kf-2020-05-25-kallelse-och-alla-handlingar-2

2020-05-15

Kommunfullmäktige Kallelse 2020-05-14 Kallelse till möte med kommunfullmäktige 25 maj 2020 klockan ... Daniel Niklasson, enheten för samhällsbyggnad Malin Ohlsson, enheten för samhällsbyggnad Handlingar i ärendet ...

Filstorlek: 23661 Kb

[PDF]Dagvattenstrategi-huvuddokument-KF200525

2020-06-05

Dagvattenstrategi Dagvattenstrategi för Västerviks kommun med - handlingsplan för en långsiktigt - hållbar dagvattenhantering - Antagen av ... Daniel Niklasson (samhällsbyggnadschef) Enheten för samhällsbyggnad, Gun ...

Filstorlek: 2867 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun