Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Du har valt:

164 träffar på "daniel" och "niklasson" bland "svenska" "PDF-dokument" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Yttrande-vasterviks-kommun-ltf-for-sankt-hastighet-pa-e22-mommehal

2020-06-11

sträcka på E22 men vill samtidigt uppmana Länsstyrelsen att sträckan utökas i - södra änden. - Daniel Niklasson Christer Ramström Samhällsbyggnadschef Planerare

Filstorlek: 157 Kb

[PDF]Kommunstyrelsens-forvaltnings-skrivelse-21-oktober-2019-kommunens-stallningstagande-enligt-16-kap-4

2021-10-08

översiktsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen. Kommunstyrelsens förvaltning Marcus Åberg Daniel Niklasson Planarkitekt Samhällsbyggandschef Enheten för samhällsbyggnad Ulf Kullin Förvaltningsledare Document ...

Filstorlek: 550 Kb

[PDF]Detaljplan för del av

2016-12-27

Tillägg till Detaljplan för del av ... Daniel Niklasson i samarbete med övriga tjänstemän på Samhällsbyggnadsenheten, Västerviks kommun. Kommunstyrelsens förvaltning - Daniel Niklasson, Planarkitekt Document Outline Antagandehandling Ändring ...

Filstorlek: 355 Kb

[PDF]Kf190225-17-arrendeavtal-marsbacken-forlangning

2019-02-14

erhåller sökta - bidrag från allmänna arvsfonden. - Kommunstyrelsens förvaltning - Ulf Kullin Daniel Niklasson Tage Gustafsson Förvaltningsledare Samhällsbyggnadschef Mark och exploateringsstrateg Document Outline ...

Filstorlek: 512 Kb

[PDF]Tjansteskrivelse-inriktningsbeslut-naturreservat-210525

2021-07-06

9 (9) Kommunstyrelsens förvaltning - Ulf Kullin Fanny Hansson Förvaltningsledare Planarkitekt Daniel Niklasson Samhällsbyggnadschef Bilagor - Lögarebergen-Ekhagen-Kulbacken-Tänsticksbergets naturreservat Förslag ...

Filstorlek: 1251 Kb

[PDF]KF190923

2019-09-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-09-23 22 (35 ... Daniel Niklasson Fanny Hansson Förvaltningsledare Samhällsbyggnadschef Planarkitekt - Bilaga: Kf § 26 Motion om effektivare bygg- och stadsplanering genom ...

Filstorlek: 1085 Kb

[PDF]KF190923

2019-09-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2019-09-23 24 (35 ... förstärkning för att praktiskt kunna genomföra - identifierade åtgärder. Kommunstyrelsens förvaltning - Anna Selldén Daniel Niklasson Ulf Kullin Projekteringsingenjör ...

Filstorlek: 749 Kb

[PDF]Kf190617-18-taxor-samhallsbyggnad-revidering

2019-06-07

av tomträtter - upplåtna för näringsverksamhet. - Kommunstyrelsens förvaltning - Ulf Kullin Daniel Niklasson Tage Gustafsson Förvaltningsledare Samhällsbyggnadschef Mark och exploateringsstrateg - Document ...

Filstorlek: 220 Kb

[PDF]Ks-171218-val-av-planinstrument2

2019-03-18

Handlingar i ärendet: - Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 29 november 2017 - Expedieras till: - Daniel Niklasson, kommunstyrelsens förvaltning

Filstorlek: 19 Kb

[PDF]Kf181022-16-motion-cykelstrategi-svar

2018-10-12

och - ett systematiskt arbete har nyligen inletts. Kommunstyrelsens förvaltning - Anna Selldén Daniel Niklasson Ulf Kullin Projekteringsingenjör Samhällsbyggnadschef Förvaltningsledare Document Outline KS ...

Filstorlek: 395 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun