Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

228 träffar på "blanketter" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Medborgarundersokning-rapport-vastervik-2016

2018-04-18

SCB:s medborgarundersökning - hösten 2016 Västerviks kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2016 Rapport Innehållsförteckning Rapport SCB:s ... läses maskinellt. Vi ber dig därför att: 1 27 KOMMUNIKATIONER Hur ...

Filstorlek: 2861 Kb

[PDF]Intresseanmälan-fiber-eu

2018-04-18

TEJPA HÄR TEJPA HÄR Avsändare: Västervik Miljö & Energi AB Box 25 ... www.vmeab.se UNDERSKRIFT: Underskrift: Ort & datum: Namnförtydligande: NÄR DU FYLLT I ALLA UPPGIFTER - VIK OCH TEJPA IHOP OCH LÄGG PÅ POSTLÅDAN ...

Filstorlek: 87 Kb

[PDF]Lotteriforestandarens-foreskrifter-2013-10-31

2015-10-08

FÖRESKRIFTER FÖR LOTTERIFÖRESTÅNDARE - ANSVAR MED MERA Lotteriföreståndaren har det primära ansvaret för att lotteriet genomförs ... för att reklam och trycksaker för lotteriet inte strider mot lotterlilagen - ...

Filstorlek: 265 Kb

[PDF]Broschyr ekhamra 20160211

2016-02-29

Välkommen till Ekhamra Hjärtligt välkommen. Det är vår förhoppning - att du ... lämnas på en "tyck till-blankett" som - du får av personalen eller enhetens chef. - Adress och kontaktuppgifter Bruksgatan 7 - 590 96 ...

Filstorlek: 389 Kb

[PDF]Missiv Löner BLÅK 3

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 21 (59) 2018-02-26 Justerandes sign - Kommunfullmäktige ... ini- tierad av närmaste chef. Alla vikariat och tillfälliga anställningar avslutas av lönekontoret som - har ansvar ...

Filstorlek: 152 Kb

[PDF]Kf180423-6-revisionsrapport-intern-kontroll-utbetalning-loner

2018-04-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 13 (17) 2018-04-23 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se ... ini- tierad av närmaste chef. Alla vikariat och tillfälliga anställningar avslutas ...

Filstorlek: 385 Kb

[PDF]MBN september 2014 - Hemsida

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-24 1 (53) Plats och ... uppgå till - 500 000 kr. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att kostnaderna för - installation av hiss skulle inbära väsentliga ombyggnadskostnader ...

Filstorlek: 165 Kb

[PDF]Anettes frågor-svar från representanter socialnämnden

2015-10-08

Frågor till representanter för socialnämnden vid RFH:s - nästa möte 2015-05-29 Inskickade av Anette Andersson HSO ... Hur kan det vara rimligt med 1 timmas utevistelse i veckan? - Det är en handläggarfråga. Det vanliga ...

Filstorlek: 139 Kb

[PDF]MBN oktober 2013 Hemsida

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2013-10-16 1 (46) Plats ... lämnades in - 14 december 2012, startbesked gavs 17 september 2013 för åtgärden. - Kommunicering - Fastighetsägaren har beretts tillfälle ...

Filstorlek: 150 Kb

[PDF]Anteckningar RFH 150529

2018-04-18

Anteckningar förda vid möte med rådet för funktions- hinderfrågo r ... in till socialförvaltningen. - Synpunktsblanketten bifogas anteckningarna. - Ordföranden menar att frågor av denna karaktär är mycket viktiga ...

Filstorlek: 140 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)