Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

516 träffar på "blanketter" inom Västerviks kommuns webbsidor

Jag vill bli kund

2018-05-23

Det är mycket att tänka ... blanketter och läs igenom informationen som finns. På följande sidor och via länkarna kan du läsa mer om hur du blir kund hos och ansluter dig till allmänt vatten och avlopp. Välkommen ...

Västervik Miljö & Energi > Vatten, avlopp

Djurkyrkogård, begravningsplats för smådjur

2018-05-23

Begravningsplatsen för smådjur ligger i Västervik och är avsedd för våra ... blankett. Blanketten hittar du under relaterade dokument. Blanketten lämnas sedan till vår kundservice via post eller e-post. Du kan även ringa ...

Västervik Miljö & Energi > Gator, parker

Nedtagning av träd

2018-05-23

Tillsammans med byggnader utgör ... blankett. Nedtagningen sköts av Västervik Miljö & Energi som driftentreprenör. Efter att vi har fått in en ansökan gör vi en bedömning. Bedömningen görs utifrån flera punkter: ...

Västervik Miljö & Energi > Gator, parker > Skog, träd

Tillstånd, regler

2018-05-23

När du vill hyra ... Blankett konserter och evenemang (pdf, 684 kB) Kontakta Västervik Miljö & Energi AB - Kundservice - Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00 e-post: miljoenergi@vastervik.se ...

Västervik Miljö & Energi > Gator, parker > Torg, allmänna platser

Parkeringstillstånd, rörelsehindrad

2018-05-23

Du som har ett varaktigt funktionshinder och har svårt att gà ... blanketter. Monica Johansson är handläggare och kan svara på dina frågor. Du ska skicka din ansökan till kommunens driftentreprenör, Västervik Miljö ...

Västervik Miljö & Energi > Gator, parker > Gator, parkering > Parkering

Parkeringstillstånd, nyttotrafik

2018-05-23

Har du tunga maskiner/verktyg som är ... blanketter. Du ska skicka din ansökan till kommunens driftentreprenör, Västervik Miljö & Energi AB. Du får aldrig. - använda Nyttokort för parkering på torg och platser ...

Västervik Miljö & Energi > Gator, parker > Gator, parkering > Parkering

Tillfälliga elnätsavtal

2018-05-23

Ett tillfälligt elnätsavtal innebär att elnätsabonnemang överförs till fastighetsägaren ... blanketter som ni kan använda vid hyreskontraktsskrivning på vår hemsida samt även ett förslag på fullmakt mellan ...

Västervik Miljö & Energi > Elnät

Installatör, För- och färdiganmälan

2018-05-23

Elinstallatörer gör sina för- och färdiganmälningar via webbtjänsten föranmälan ... för för- och färdiganmälan. Kom i igång med föranmälan.nu: Gå till föranmälan.nu där du kan skapa ett konstnadsfritt ...

Västervik Miljö & Energi > Elnät

Elnätsabonnemang

2018-05-23

I länklistan till höger finns blanketter för dig som ska flytta in eller ut ur lägenhet eller villa. Där hittar du också våra allmänna villkor och en länk till våra taxor och avgifter. Observera att elförbrukningen ...

Västervik Miljö & Energi > Elnät > Elnätskund

Småskalig elproduktion, mikroproduktion

2018-05-23

Västervik Miljö & Energi välkomnar småskalig elproduktion, mikroproduktion, av el. Vår ambition ... blanketten "Anmälan om anslutning av mikroproduktion" till Västervik Miljö & Energi. Blanketterna hittar du under ...

Västervik Miljö & Energi > Elnät > Nyanslutning, ändring

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)