Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

228 träffar på "blanketter" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Anteckningar RFH 140523

2018-04-18

Anteckningar förda vid möte med rådet för funktions- hinderfrågo r ... blanketter på Västerviks kommuns hemsida. Det går bra att - meddela Agneta Nordh vilka specifika blanketter det rör sig om. Agneta - Nordh informerar ...

Filstorlek: 138 Kb

[PDF]Visningssida skola - Planforskolan

2018-04-18

Fågelbärets skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av ... blanketter för att anmäla kränkande behandling till huvudmannen. Ansvarsförhållande Den personal i Team Bamse ...

Filstorlek: 65 Kb

[PDF]Kf20131125-handlingar-samling

2015-10-08

KUNGÖRELSE - KOMMUNFULLMÄKTIGE I VÄSTERVIKS KOMMUN kallas till sammanträde måndagen den 25 ... blankett som finns på kommunens anslagstavla och på kommunens hem- sida. - Vid sammanträdets början finns möjlighet ...

Filstorlek: 9833 Kb

[PDF]Personuppgifter

2018-04-18

ANSÖKAN OM INACKORDERINGSTILLÄGG läs igenom anvisningarna innan du fyller i blanketten Antagningskansliet Västerviks Gymnasium Östersjövägen 6 593 32 Västervik Kontaktperson: Charlotte Dunger-Fransson Antagningssekreterare ...

Filstorlek: 554 Kb

[PDF]Nybyggnad-av-komplementbyggnad

2018-04-18

1 NYBYGGNAD AV KOMPLEMENTBYGGNAD INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL 2 I det här häftet ... Ev. uppgift om kontrollansvarig Situationsplan Planritningar Fasadritningar Sektionsritning Gemensamt för de handlingar som ...

Filstorlek: 993 Kb

[PDF]Kf handlingar - fram och baksida

2018-04-18

Utförd på uppdrag av de förtroendevalda - revisorerna i Västerviks kommun 2017 Granskning ... blankett som ger ett bra stöd för - verksamheterna i deras bedömning av bisysslor och som ger goda - förutsättningar för ...

Filstorlek: 84 Kb

[PDF]Personuppgifter

2017-01-12

ANSÖKAN OM INACKORDERINGSTILLÄGG läs igenom anvisningarna innan du fyller i blanketten Gymnasieantagningen Västerviks Gymnasium Östersjövägen 6 593 32 Västervik Kontaktperson: Charlotte Dunger-Fransson Antagningssekreterare ...

Filstorlek: 149 Kb

[PDF]Nybyggnad-av-attefallsbyggnad

2017-05-15

1 NYBYGGNAD AV ATTEFALLSBYGGNAD INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL 2 I det här ... Ev. uppgift om kontrollansvarig Situationsplan Planritningar Fasadritningar Sektionsritning Ev. grannemedgivande Gemensamt för de ...

Filstorlek: 993 Kb

[PDF]Tillbyggnad-av-bostadshus

2017-05-15

1 TILLBYGGNAD AV BOSTADSHUS INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL 2 I det här ... Ev. uppgift om kontrollansvarig Situationsplan Planritningar Fasadritningar Ev. sektionsritning Gemensamt för de handlingar som ska lämnas ...

Filstorlek: 987 Kb

[PDF]Nybyggnad av bostadshus

2017-05-15

1 NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL 2 I det ... Uppgift om kontrollansvarig Situationsplan upprättad på nybyggnads- karta Planritningar Fasadritningar Sektionsritning Markplaneringsritning ...

Filstorlek: 831 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)