Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

228 träffar på "blanketter" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Välkommen till DEXTER - intag

2018-04-18

Charlotte Dunger-Fransson oktober 2017 - Välkommen till DEXTER - antag - 1. Starta din webbläsare ... blanketter: · Särskilda skäl - om dina personliga förhållanden motiverar studier på annan ort, kan du ange - särskilda ...

Filstorlek: 237 Kb

[PDF]15-granskningsrapport-it-informationssakerhet

2017-02-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 37 (59) 2017-02-27 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn ... blanketter. Inom ramen för det nyligen etable- rade samarbetet med Cesam Öst finns stora förväntningar ...

Filstorlek: 606 Kb

[PDF]13-granskningsrapport-socialnamnden-yttrande

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 20 (37) 2016-06-20 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 ... blankett för enskilda att lämna synpunkter på verksamheten. Denna kan lämnas till personal eller skicka ...

Filstorlek: 1262 Kb

[PDF]Gladhammars-gruvor-del-1

2018-04-18

Fredrik Sandberg - Veronica Palm - Eva Carlsson - Nicholas Nilsson KALMAR LÄNS ... blanketter för - inrapportering till FMIS skickades dock inte - in och därför fi nns området fortfarande endast - översiktligt beskrivet ...

Filstorlek: 7781 Kb

[PDF]Likabeh-2.plan-15-16

2018-04-18

Ljungbergaskolans likabehandlingsplan för skola och fritidshem - 2015- 2016 - Vår vision ... blanketter som ska användas, dessa kommer att - finnas som bilagor. - 8 Rutiner för anmälan om diskriminering och kränkande ...

Filstorlek: 1060 Kb

[PDF]Antal hemtjänsttimmar per geografiskt område 2008

2018-04-18

Frågor och svar H UR MÅNGA TIMMAR HEMTJÄNST , SERVICE OCH PERSONLIG OMVÅRDNAD , FINNS DET IDAG ... blanketter där den utförda tiden ska redovisas. Brukaren - ska så långt som möjligt signera blanketten. Så ...

Filstorlek: 322 Kb

[PDF]Avfall-som-behover-deponeras

2015-10-08

dispens laktest avfall deponering klassificering provtagningsplan återvinning www.miljosamverkansverige ... Blanketter För att underlätta den grundläggande karakteriseringen och överensstäm­ melseprovningen har deponierna ...

Filstorlek: 339 Kb

[PDF]KS170605

2017-09-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 19 (41) 2017-09-25 ... blanketter. Inom ramen för det nyligen etable- rade samarbetet med Cesam Öst finns stora förväntningar på att - kunna erbjuda fler och bättre e-tjänster. ...

Filstorlek: 1021 Kb

[PDF]KS170605

2017-06-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 23 (45) 2017-06-19 ... blanketter. Inom ramen för det nyligen etable- rade samarbetet med Cesam Öst finns stora förväntningar på att - kunna erbjuda fler och bättre e-tjänster. ...

Filstorlek: 1039 Kb

[PDF]Protokoll-barn--och-utbildningsnamnden20161011

2016-10-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (37) 2016-10-11 - Plats och tid Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan ... blanketter och - mallar för uppgiftsfördelning, en som samtliga medarbetare ska skriva - under ...

Filstorlek: 107 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)