Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

232 träffar på "blanketter" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Delarsrapport-20141006-ks

2015-10-08

Förslag 20141007 till ks Västerviks kommun delårsrapport januari-augusti 2014 VÄSTERVIKS KOMMUN ... blanketter för ansökan - och uppföljning tagits fram. En översyn kring - årliga föreningsstöd till arrangörs- ...

Filstorlek: 1827 Kb

[PDF]Arsredovisning-2014-beslut-kf

2015-10-08

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Snabbfakta ... blanketter - för ansökan och uppföljning tagits fram och publicerats - på webben.En översyn kring årliga stöd till arrangörs- och - övriga ...

Filstorlek: 5821 Kb

[PDF]Likabehandling ro 1 2018

2017-12-18

Ellen Keyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som ... blanketter gällande kränkande - behandling för att se inom vilka områden vi behöver arbeta vidare. - Elevrådet involveras ...

Filstorlek: 224 Kb

[PDF]Likabehandling 2018-ro-2

2017-12-18

Ellen Keyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som ... blanketter gällande kränkande - behandling för att se inom vilka områden vi behöver arbeta vidare. - Elevrådet involveras ...

Filstorlek: 224 Kb

[PDF]160201-granskningsrapport-socialnamnden

2018-04-18

Revisionsrapport 2015 - Västerviks kommun - Styrning, uppföljning och kontroll - inom socialnämnden Februari 2016 1 ... blankett för enskilda att lämna synpunkter på verksamheten. Denna - kan lämnas till personal eller ...

Filstorlek: 859 Kb

[PDF]Policy-riktlinjer-insatser-foreningslivet-KF170227

2018-04-18

Antagna av kommunfullmäktige 2016-05-23 § 94 med senaste ändring 2017-02-27, § 29 ... blankett till samhällsbyggnadsenheten senast 25 augusti. Underlag för hösten (avser - perioden 1 juli-31 december) redovisas senast ...

Filstorlek: 312 Kb

[PDF]8-delarsrapport-2014

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 11 (21) 2014-10-13 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... blanketter för ansökan - och uppföljning tagits fram. En översyn kring - årliga föreningsstöd till arrangörs- och övriga ...

Filstorlek: 1786 Kb

[PDF]Information-fran-antagningskansliet-18 19

2017-10-10

Information från Antagningskansliet Dags att söka till gymnasiet Sista ansökningsdag 15 februari 2018 Alla ... Blankett för ansökan om Särskilda skäl - utlämnas av den sökandes SYV, och ska - bifogas gymnasieansökan. ...

Filstorlek: 55 Kb

[PDF]170215b-granskning-it-infosakerhet-pwc-rapport

2017-02-23

Västerviks kommun Granskning av IT verksamheten och arbetet med informationssäkerhet i Västerviks kommun Februari 2017 ... blanketter. Inom ramen för det nyligen etable- rade samarbetet med Cesam Öst finns stora förväntningar ...

Filstorlek: 513 Kb

[PDF]12-policy-riktlinjer-foreninglivet-antagande

2016-05-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 23 (41) 2016-05-23 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 ... blankett till samhällsbyggnadsenheten senast 25 augusti. Underlag för hösten (avser perioden 1 juli-31 ...

Filstorlek: 322 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)