Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

228 träffar på "blanketter" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Frågor som uppkom på mötet 20171023

2017-10-24

20171023 - Informationsmöte om bakgrunden till ordningsvakter på Västerviks gymnasium Frågor med svar som ... blanketter för rapportering av tillbud - både digitalt och i pappersform. Vi måste utreda vad som hände ...

Filstorlek: 46 Kb

[PDF]Anders Fröberg 7 januari 1994

2018-01-16

Enskilt avlopp - För dig som planerar att bygga eller förbättra en - avloppsanläggning ... blankett och bifoga situationsplan och markundersökning. · Arbeten kan påbörjas efter att Miljö- och byggnadskontorets beslut ...

Filstorlek: 219 Kb

[PDF]Plats och tid

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 1 (38) 2016-12-19 Plats ... blanketter som inte ändrats trots påpekanden. - Kommunfullmäktige beslutade den 2016-09-26, § 164 att överlämna - medborgarförslaget till kommunstyrelsen ...

Filstorlek: 261 Kb

[PDF]Plats och tid

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (27) 2016-12-19 Justerandes ... blanketter som inte ändrats trots påpekanden. Kommunfullmäktige beslutade den 2016-09-26, § 164 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen ...

Filstorlek: 702 Kb

[PDF]Informationskatalog Gunnebo 2017-2018.docx

2018-04-18

1 Gunnebo fritidshem - skola Information inför läsåret 2017-2018 I detta häfte finns viktig ... blanketten som ska fyllas i vid eventuell ledighet. Varje - elev har rätt till sin skoltid. Om du som vårdnadshavare väljer ...

Filstorlek: 100 Kb

[PDF]Informationskatalog Blackstad 2017-2018

2017-08-24

1 Blackstad fritidshem - skola Information inför läsåret 2017-2018 I detta häfte finns ... blanketten som ska fyllas i vid eventuell ledighet. Varje - elev har rätt till sin skoltid. Om du som vårdnadshavare väljer ...

Filstorlek: 114 Kb

[PDF]Dokumenthanteringsplan KS 2017-06-08

2017-09-04

Antagen av kommunstyrelsen 2017-08-28, § 276 - DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Kommunstyrelsens förvaltning - Antagen ... Datum Skickas omgående - efter avlagt prov till - Umeå - Högskoleprov, ej använda - Datum Kartong ...

Filstorlek: 316 Kb

[PDF]Informationskatalog Himalaja 2017-2018

2018-04-18

1 Himalajaskolan och fritidshemmet Yetin Information inför läsåret 2017-2018 I detta häfte ... blanketten som ska fyllas i vid eventuell ledighet. Varje - elev har rätt till sin skoltid. Om du som vårdnadshavare väljer ...

Filstorlek: 106 Kb

[PDF]Missiv - Riktlinjer för Västerviks kommuns föreningsstö

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 11 (18) 2013-11-11 Justerandes sign - Kommunstyrelsen 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik ... blankett gick bra att fylla i - manuellt eller digitalt via hemsida och frågorna behandlade ...

Filstorlek: 380 Kb

[PDF]8-arsredovisning-2014-prel-ks

2015-10-08

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Reviderad efter ks 20150309 Snabbfakta 2014 2013 ... blanketter - för ansökan och uppföljning tagits fram och publicerats - på webben.En översyn kring årliga stöd till arrangörs- ...

Filstorlek: 5821 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)