Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

228 träffar på "blanketter" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Infobroschyr-lta-hornslandet20160430.

2016-05-12

Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA) - Horn verksamhetsområde 2016-04-29 Innehållsförteckning Vad ... blankett som begäran om anslutning till allmän VA- anläggning (s k servisanmälan). Det finns en specifik servisanmälan ...

Filstorlek: 1688 Kb

[PDF]KF160425

2016-04-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 37 (42) 2016-04-25 ... Blanketten skickas till: - Kommunfullmäktige VästeNiks kommun - 593 80 VästeNik MEDBORGARFÖRSLAG Till kommunfullmäktige i Västerviks kommun Blanketten kan också ...

Filstorlek: 217 Kb

[PDF]KfHANDLINGA1 2

2015-10-16

HANDLINGAR vid kommunfullmäktiges i Västervik sammanträde måndagen den ... blankett som finns på kommunens anslagstavla och på kommunens hemsida. - Vid sammanträdets början finns möjlighet att muntligt framföra ...

Filstorlek: 5186 Kb

[PDF]Komplett-indval-katalog-2017-2018

2018-04-18

Katalog över kurser på - Individuellt val - 2017-2018 Anvisningar - Lathund (kursinformation i ... blanketten "Ansökan om - modersmål" MOE02 Modersmål 2 100 Helår MÅN kl 15:05-16:35 MÅN kl 15:05-16:35 . - Komplettera ...

Filstorlek: 165 Kb

[PDF]2016-12-14-protokoll-hemsida

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2016-12-14 Sida 1 (56) Justerandes ... blankett. - · Enligt 10 kap 11 § miljöbalken har den som - upptäcker en förorening skyldighet att underrätt - tillsynsmyndigheten. ...

Filstorlek: 380 Kb

[PDF]Attefallstillbyggnad

2017-05-15

1 ATTEFALLSTILLBYGGNAD INFORMATIONSBROSCHYR MED RITNINGSEXEMPEL 2 I det här häftet ... I anmälningsblanketten får du som sökande - lämna uppgifter om vad ditt ärende hos oss gäl- ler. Blanketten består av tre sidor. ...

Filstorlek: 1019 Kb

[PDF]Utbildningskatalog-2015

2015-10-08

Utbildningskatalog 2015 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och ... Kontakta vår vägledare eller den skola du vill söka till så skickar de en blankett till dig. En del utbildningar som kräver arbetsprov, ...

Filstorlek: 1515 Kb

[PDF]Plats och tid

2016-03-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2016-02-17 ... Blankett för detta finns på kommunens hemsida. - När arbetena är färdigställda ska begärda handlingar och intyg lämnas - in till miljö- och byggnadskontoret ...

Filstorlek: 336 Kb

[PDF]Allmän orientering/bakgrund

2018-04-18

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem enligt LOV inom daglig verksamhet enligt LSS och ... blankett "Ansökningsformulär" (se bilaga 10). Ansökan ska vara på svenska - och vara undertecknad av behörig företrädare. ...

Filstorlek: 452 Kb

[PDF]KF160425

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 39 (42) 2016-04-25 ... Blanketten skickas till: - Kommunfullmi:lktige Vi:lsterviks kommun - 593 80 Vi:lstervik Kommun Blanketten kan också lämnas till: - Receptionen i kommunhuset ...

Filstorlek: 123 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)