Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
Du har valt:

135 träffar på "blanketter" bland sidor inom "Västerviks kommuns webbsidor" som ändrats efter 2017-05-20

[WORD]Flyttblankett-tillfalligt-elnatsavtal

2018-04-18

Västervik Kraft Elnäts område Lägenheter/Lokaler - Besöksadress:Lunnargatan 1, Telefonnr Kundservice ... blanketten hamnar i vårt debiteringssystem. Debiteringssystemet används enbart för att framställa fakturor ...

Filstorlek: 65 Kb

[PDF]Blankett nedtagning träd - grannhöran

2018-04-18

Ansökan om nedtagning av träd Ansökan ska vara godkänd av närmast berörda grannar ... godkännande: 1. Namn Adress Datum Postnummer Ort Underskrift 2. Namn Adress Datum Postnummer Ort Underskrift 3. Namn Adress Datum ...

Filstorlek: 221 Kb

[PDF]Blankett nedtagning träd

2018-04-18

Ansökan om nedtagning av träd Ansökan om nedtagning av träd avser ... också anvisningar på hemsida Sökandes uppgifter: Namn Datum Adress Postnummer Ort Kontaktperson (om annan än sökande) Telefon E-post Beskrivning ...

Filstorlek: 107 Kb

[PDF]Lovaktivitet-riktlinjer

2018-04-18

W:\Grafisk profil\Blanketter\Blanketter nya webben\blanketter\kommunstyrelsens förvaltning\kultur\lovaktivitet-riktlinjer.docx - Bidrag till lovaktiviteter 2018 Nu kan vi erbjuda din förening, organisation eller verksamhet ...

Filstorlek: 148 Kb

[PDF]Arbete-pa-vag

2018-04-18

handbok Arbete på väg handbok Arbete på väg ... Blanketter 74 Bilaga 2. Typexempel Arbete på väg 66 KAPITEL 1 Inledning Handbokens användningsområde Denna handbok gäller vid anläggnings- och väghållningsarbete ...

Filstorlek: 2091 Kb

[PDF]Gymnasikatalogen17-18

2018-04-18

Västerviks Gymnasium 2017-2018 Västerviks Gymnasium 2017-2018 Ansvarig: Ansvarig ... blankett och finns att hämta på gym- nasiets hemsida eller kan rekvireras från gymnasiet. Ansökan skickas till adressen intill. För ...

Filstorlek: 9855 Kb

[PDF]KF180326

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 32 (47) 2018-03-26 ... blankett som ger ett bra stöd för verksamheterna i deras bedömning av bisysslor och som - ger goda förutsättningar för en ändamålsenlig hantering ...

Filstorlek: 1083 Kb

[PDF]Gladhammar20

2018-04-18

Kulturhistorisk utredning av Gladhammars gruvområde - Projekt Gladhammar rapport ... blanketter för inrapportering till Riksantikvarieämbetets fornminnesregister har dock inte - upprättats. Vid inprickning på kartan ...

Filstorlek: 1869 Kb

[PDF]Frågor som uppkom på mötet 20171023

2017-10-24

20171023 - Informationsmöte om bakgrunden till ordningsvakter på Västerviks gymnasium Frågor med svar som ... blanketter för rapportering av tillbud - både digitalt och i pappersform. Vi måste utreda vad som hände ...

Filstorlek: 46 Kb

[PDF]Anders Fröberg 7 januari 1994

2018-01-16

Enskilt avlopp - För dig som planerar att bygga eller förbättra en - avloppsanläggning ... blankett och bifoga situationsplan och markundersökning. · Arbeten kan påbörjas efter att Miljö- och byggnadskontorets beslut ...

Filstorlek: 219 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)