Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Bibliotek

Välkommen till biblioteken i Västerviks kommun. Vi erbjuder dig bland annat böcker, musik, film, spel, tidningar och tidskrifter. Kom gärna och besök våra evenemang och utställningar!

548 träffar på "bibliotek" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]5-detaljplan-lugnet-2-1-lofta-antagande

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 24 (29) 2014-12-15 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... samt på Västerviks kommuns hemsida. Ett samrådsmöte - hölls den 26 oktober kl 14.00 i kommunhuset, mötet annonserades ...

Filstorlek: 4179 Kb

[PDF]Missiv antagande

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 16 (29) 2015-04-13 Justerandes sign ... samt på kommunens hemsida. Ett samrådsmöte hölls den 16 oktober i Kommunhuset. - Under samrådsmötet framkom önskemål från intilliggande ...

Filstorlek: 8267 Kb

[PDF]Plats och tid

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1 (60) 2013-06-24 Plats ... biblioteksverksamhet, - fritidsgårdsverksamhet och kulturskola och i samband därmed inrätta en - tjänst som kulturchef och ansvarig för enheten, - ...

Filstorlek: 1459 Kb

[PDF]1-kf160321-kungorelse

2016-03-11

2016-03-10 Kungörelse kommunfullmäktige Västerviks kommun Kommunfullmäktige i Västerviks ... och biblioteksfilialerna samt på www.vastervik.se . Protokollet kommer att justeras på kommunstyrelsens förvaltning, Fabriksgatan ...

Filstorlek: 125 Kb

[PDF]Plats och tid

2016-03-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (28) 2016-03-07 Plats ... Document Outline SAMMANTRÄDESPROTOKOLLKommunstyrelsen 2016-03-07 Ärendelista 7 mars 2016 KS § 52 Upprop och val av justerare KS § 53 Meddelan den KS § ...

Filstorlek: 263 Kb

[PDF]Kf160425-kungorelse

2016-04-15

2016-04-14 Kungörelse kommunfullmäktige Västerviks kommun Kommunfullmäktige i ... sammanträdet. Handlingar finns även på stadsbiblioteket - och biblioteksfilialerna samt på www.vastervik.se . - Protokollet kommer ...

Filstorlek: 256 Kb

[PDF]KF160425

2016-04-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 12 (42) 2016-04-25 ... (ej avrapporterat till kommunstyrelsen). Bedömning - Mot bakgrund av att ovanstående redovisning och tidigare redovisat underlag, samt - redovisat finansieringsförslag, ...

Filstorlek: 1334 Kb

[PDF]KS160621

2016-06-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 3 (36) 2016-06-21 ... biblioteksverksamheten vilket mycket väl kan - innebära behov av att ta ytterligare markytor i anspråk likväl som - önskemål om att förändra entréer ...

Filstorlek: 252 Kb

[PDF]Kf160620-kungorelse

2016-06-10

2016-06-09 - Kungörelse kommunfullmäktige Västerviks kommun Kommunfullmäktige i ... sammanträdet. Handlingar finns även på stadsbiblioteket - och biblioteksfilialerna samt på www.vastervik.se . - Protokollet kommer ...

Filstorlek: 257 Kb

[PDF]Plats och tid

2016-06-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 1 (45) 2016-06-21 Plats ... biblioteksverksamheten vilket mycket väl kan - innebära behov av att ta ytterligare markytor i anspråk likväl som - önskemål om att förändra entréer ...

Filstorlek: 396 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)