Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

523 träffar på "bibliotek" inom Västerviks kommuns webbsidor

Komvux

2018-04-04

Inom Komvux hittar du: Kurser pà ... bibliotek på Komvux? Det finns inget bibliotek på Komvux men biblioteket i gymnasieskolan är öppet även för alla som läser på Komvux. Biblioteket är öppet måndagar klockan ...

Utbildning och förskola > Vuxenutbildning

Arbetslag två

2017-08-21

Arbetslag två - Telefon ... Rodolfo Aguiera - spanska - mentor 8c Christa May - tyska - mentor 7c Souri Moshiri - bild högstadiet - mellanstadiet Lidhem - mentor 7c Annelie Fager - Matematik - No-ämnen - mentor 7c Jenny ...

Utbildning och förskola > Grundskola > Grundskolor i kommunen > Ludvigsborgsskolan > Arbetslag/Klasshemsida

Ankarsrums skola

2018-01-04

Ankarsrums skola är en F-9 skola med ... bibliotek och aula. Här finns också salar för bild, hemkunskap, No-ämnen, trä- och textilslöjd. Vi har också en friliggande sporthall för undervisning i idrott och hälsa. ...

Utbildning och förskola > Grundskola > Grundskolor i kommunen

Älvdansens förskola

2018-01-26

Varmt välkommen till Älvdansens förskola! - Förskolan är indelad ... bibliotek dit vi kan gå med barnen och där föräldrar och barn kan låna hem böcker. Matsalen - Maten lagas av vår egen kokerska. Den serveras ...

Utbildning och förskola > Förskola och barnomsorg > Förskolor i kommunen

Källkritik och upphovsrätt

2017-11-28

Källkritik - Det är viktigt att granska all information ... bibliotek om hur du går till väga rent praktiskt (Från Kolla källan!) Upphovsrätt - Allt material du hittar på nätet är skyddat av upphovsrätten. I ...

Västerviks Gymnasium > Biblioteket

Västerviks Gymnasium

2017-12-05

Välkommen till oss - på Västerviks ... bibliotek stängas för städning och sanering. Vi har tyärr sedan läsårsstarten sett en tråkig utveckling i form av att elever lägger upp sina smutsiga ytterskor på stola... ...

Enkelt avhjälpta hinder

2017-06-30

Miljö- och byggnadskontoret har i uppgift att ... bibliotek m.fl. Vad som klassas som ett enkelt avhjälpt hinder är en bedömningsfråga som avgörs från fall till fall. Enkelt avhjälpta hinder kan till exempel vara: ...

Bygga, bo och miljö > Bostäder, tomter och offentliga lokaler > Tillgänglighet

Tyck till!

2018-04-19

Integration ... bibliotek 29, 31 januari måndag 15-19 onsdag 14-18 Gunnebo Folkets Hus 1-2 februari klockan 17-19 Västervik Stadsbiblioteket 5-10 februari måndag-torsdag 10-19 fredag 10-17 lördag 11-14 Vill du träffa ...

Omsorg, stöd och hjälp > Invandring och integration > Så arbetar vi med flyktingmottagande och integration > Integration

Kulturvärdar bygger broar över språkgränser

2016-05-18

2016-05-18 Det är inte så lätt att som ... biblioteket i Västervik samt på fritidsgården i Ankarsrum. Snart kommer flera värdar att anställas. Meningen är att det ska finnas värdar på alla fritidsgårdar och bibliotek i ...

Nyhetsarkiv

Skolbibliotek

2018-03-21

På skolan har vi ett eget skolbibliotek. Här finns böcker, tidskrifter och annan media. Ansvarig för vårt skolbibliotek är Gudrun Westerholm Johnsson och Jessica Hübinette. 0493-21476 Sidan senast granskad den 21 ...

Utbildning och förskola > Grundskola > Grundskolor i kommunen > Östra Ringskolan

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)