Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
Du har valt:

Bibliotek

Välkommen till biblioteken i Västerviks kommun. Vi erbjuder dig bland annat böcker, musik, film, spel, tidningar och tidskrifter. Kom gärna och besök våra evenemang och utställningar!

329 träffar på "bibliotek" bland "PDF-dokument" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Biblioteksplan-2017-2021

2018-04-18

Bilaga 2, reviderad efter KS 20170228, § 73 1 ´Ett nytt sätt att vara bibliotek på´ Förslag till Biblioteksplan för Västerviks kommun 2017 - 2021 - Innehåll 1. Inledning och sammanfattning 2. Biblioteksplanens formella grund ...

Filstorlek: 546 Kb

[PDF]Biblioteksplan-antagen-kf-170327-§65

2017-08-08

Antagen av KF 20170327 § 65 1 ´Ett nytt sätt att vara bibliotek på´ Biblioteksplan för Västerviks kommun 2017 - 2021 - Innehåll 1. Inledning och sammanfattning 2. Biblioteksplanens formella grund 3. Folkbibliotekens vidgade ...

Filstorlek: 539 Kb

[PDF]4-skolbiblioteksplan-2018-2021

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 11 (41) 2017-09-25 Justerandes sign - Kommunfullmäktige ... oavsett enhet. - Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 2 maj 2017 ett - förslag till Skolbiblioteksplan ...

Filstorlek: 4188 Kb

[PDF]9-biblioteksplan-2017-2021

2017-03-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 14 (39) 2017-03-27 Justerandes sign - Kommunfullmäktige ... ska ha en central funktion i - lokalsamhället, som mötesplats för alla, och främja demokrati, öppenhet - och integration. ...

Filstorlek: 3037 Kb

[PDF]Skolbiblioteksplan-KF170620

2017-10-23

VÄSTERVIKS KOMMUN Skolbiblioteksplan Samlad skolbiblioteksresurs för Västerviks kommuns elever Antagen av kommunfullmäktige 20170620, § 236 - 1 Innehåll Skolbiblioteksutredning ... 2 Bakgrund ... 2 Uppdrag och ansvar ...

Filstorlek: 312 Kb

[PDF]Verksamhetsberättelse-verksamhetsplan-la-17-18-ludde

2018-04-18

Ludvigsborgsskolan Caroline Ålund 2017-12-31 1 Det systematiska kvalitetsarbetet ... På skolan finns ett bibliotek. En lärare som undervisar i svenska har nedsättning i tjänsten för att sköta om bilioteket. På ...

Filstorlek: 936 Kb

[PDF]KF160425

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 15 (42) 2016-04-25 ... Bibliotek, avsnitt - Biblioteken är en kulturell arena. - Vidare yrkar Bo Karlsson (SD) som ändring att meningen Ökad - integration ger möjlighet till mer ...

Filstorlek: 875 Kb

[PDF]Plats och tid

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (45) 2017-01-30 Justerandes ... Biblioteksplan för Västerviks kommun 2017-2021 - 10. Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 16:56 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor ...

Filstorlek: 793 Kb

[PDF]KS130311

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (27) 2013-03-11 ... Bibliotekets Vänner i - Loftahammar 8. Friköpta tomträtter för småhus under 2012 - redovisning 9. Projektet Ung & Trygg i Västerviks kommun - slutrapport ...

Filstorlek: 86 Kb

[PDF]Kulturstrategi-2016-2020-antagen-KF-160425

2018-04-18

1 KULTURSTRATEGI 20162020 - Västerviks kommun Inledning Kultur är viktigt för oss människor och för ... och garantera att det finns rimliga resurser för kulturförmedlande insatser. - Kulturgarantin ska följas upp ...

Filstorlek: 1261 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)