Ung Hållbarhet-gymnasiearbete

2024-02-07

Ung Hållbarhet - vem gör årets bästa gymnasiearbete om hållbar utveckling?
I höstas inbjöds elever i gymnasiets årskurs 3 att delta i en årligen återkommande tävling om årets bästa gymnasiearbeten inom hållbarhetsområdet - Ung Hållbarhet. Tävlingen arrangeras av Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Landsrådet för Sveriges barn- och Ungdomsorganisationer, LSU och Stiftelsen Företagsam. Inbjudan riktades till elever i SAMTLIGA gymnasieprogram - hållbarhetsfrågor är aktuella inom alla yrken och i alla delar av samhället. Tävlingsbidragen ska koppla kunskapsinnehållet inom respektive gymnasieprogram till ett eller flera av de 17 mål som beskrivs i FN:s välkända Agenda 2030 om hållbarhetens ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner.
Många elever har redan hört av sig och visat intresse för att delta i tävlingen. Kanske finns det elever på din skola som planerar att delta. De får gärna höra av sig till Marianne Fogelberg, fogelbergmarianne@gmail.com, och få nyhetsbrev med tips och idéer under arbetets gång. Det finns säkert också elever som i sitt gymnasiearbete tar upp problem relaterade till FN:s 17 mål och som inte känner till tävlingen. Berätta gärna än en gång om möjligheten att vinna 10 000 SEK.
Tävlingsreglerna är enkla:
• Välj ett ämne för ditt gymnasiearbete som knyter an till ett eller flera av de 17 målen i Agenda 2030
• Skriv rapporten så den blir intressant och läsvärd för vänner och föräldrar
• Skicka in ditt tävlingsbidrag digitalt senast den 3 maj 2024 till unghallbarhet24@sustainablegeneration.se
Juryns beslut meddelas 17 maj och prisutdelningen sker vid en ceremoni på KTH i Stockholm, preliminärt tisdagen
den 30 maj.
Vi är tacksamma

Ung Hållbarhet.

Sidan senast granskad den 7 februari 2024