Hoppa till innehåll

Information från länets smittskyddsläkare: Smittspårning inledd efter att en person på Västerviks Gymnasium har smittats av tuberkulos

2023-09-13

En person på Västerviks Gymnasium har insjuknat med smittsam form av tuberkulos och nu har Region Kalmar läns smittskyddsenhet beslutat att smittspåra den grupp av personer som haft närmast kontakt med den personen. Närmast berörda personer på Västerviks Gymnasium kommer att kontaktas direkt av smittskyddsenheten inom kort.

Så här skriver smittskyddsläkaren i Kalmar län om hur smittspårningen kommer att gå till och om var det går att vända sig för mer information:

Information angående smittspårning av tuberkulos på Västerviks gymnasium

På Västerviks gymnasium har en person insjuknat med smittsam tuberkulos. Tuberkulos är en sjukdom som främst påverkar lungorna, men även andra kroppsdelar kan drabbas. Det finns effektiva läkemedel mot sjukdomen och de flesta blir helt friska med behandling. Tuberkulos orsakas av en bakterie. I stora delar av världen är tuberkulos en vanlig infektionssjukdom. I Sverige är sjukdomen ovanlig. Tuberkulos kallas också för tbc och ibland används förkortningen tb. Man kan inte sprida tuberkulos om man inte har symtom från lungorna. Oftast krävs dessutom nära kontakt med den sjuke inomhus under en längre tid för att det ska finnas en smittrisk. Även om man blivit smittad är risken att insjukna mycket liten. Har man blivit smittad tar det ett par månader innan detta kan påvisas med blodprov. Vid inträffat fall av smittsam tuberkulos görs alltid en smittspårning där de som träffat den smittsamma personen kartläggs.

De personer som har haft närmast kontakt under längst tid med den sjuka personen har identifierats och dessa kommer att få separat information om provtagning (blodprov). Om provtagningen visar att det har skett smittspridning i denna grupp så kan provtagningen utökas till personer som har haft mindre kontakt med den sjuka än den första gruppen. Har ingen i första gruppen blivit smittad så avslutas smittspårningen på skolan.

Lisa Labbé Sandelin 
Smittskyddsläkare i Kalmar län

Mer information om tuberkulos finns på www.1177.se

Har du ytterligare medicinska frågor gällande sjukdomen kan du kontakta: 
Arsène Nzobandora, infektionsläkare och biträdande smittskyddsläkare
Telefon 0480-42 66 89

Vid övriga frågor kontakta: 
Tina Danielsson, smittskyddssjuksköterska
Telefon 0480-845 30

Information angående smittspårning av tuberkulos_Engelska..pdf

Information angående smittspårning av tuberkulos_Arabiska..pdf

Information angående smittspårning av tuberkulos_Somaliska.pdf

 

Sidan senast granskad den 13 september 2023