Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Rektorsområde 2

Gymnasie- och vuxenutbildningschef

Jörgen Jonsson
0490-25 42 79
jorgen.jonsson@vastervik.se

Studie- och yrkesvägledare

Maria Moreau
0490-25 43 43
maria.moreau@vastervik.se

Skolledarassistent

Renée Granberg
0490-25 43 21
renee.granberg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

 Tecknikcolleges logga

Framtidssäkra din karriär genom Teknikcollege

Drömmar är viktiga. För viktiga för att slarvas bort. För viktiga att inte ges en chans att bli verklighet i framtiden. Det är därför Teknikcollege finns. Vi ser till att din utbildning matchar de behov som Sveriges mest innovativa och spännande industriföretag har. Vi ser till att du får möta rätt människor, som snabbt hjälper dig att komma igång med karriären. Eller med högre studier. Så när du funderar över vilken utbildning du ska välja – välj en som är certifierad av Teknikcollege. Vi hjälper dig att framtidssäkra karriären.

Västerviks Gymnasium, en del av Teknikcollege.
Hög teknisk kompetens är avgörande för svenska industrins tillväxt. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov. Grundstenen i konceptet är åtta kvalitetskriterier som syftar till att öka statusen och kvaliteten för industrirelevanta utbildningar, samt skapa en matchning mellan utbildningssystemet och de kompetensförsörjningsbehov som Sveriges industriföretag har.

Varje kurs motsvarar 100 p:

EE
Båtel 1
Marinelektronik 1
Tillämpad programmering

IN
Robotteknik
Mät- och styrteknik
Programmerbara styrsystem

NA
Cad 1
Programmering 1
Tillämpad programmering

Med reservation för eventuella ändringar.

Sidan senast granskad den 22 mars 2021
Innehållsansvarig: Jörgen Jonsson

Rektorsområde 2

Gymnasie- och vuxenutbildningschef

Jörgen Jonsson
0490-25 42 79
jorgen.jonsson@vastervik.se

Studie- och yrkesvägledare

Maria Moreau
0490-25 43 43
maria.moreau@vastervik.se

Skolledarassistent

Renée Granberg
0490-25 43 21
renee.granberg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun