Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

SYV-länkar vid funktionsnedsättning

Kontakta oss

Västerviks Gymnasium

Östersjövägen 6
593 32 Västervik
Tfn 0490-25 43 00
gymnasiet@vastervik.se

Här finns de flesta program som BA, EE, EK, ES, HA, HV finsnickeri, HV frisör, IN, IM, NA, SA och VO samt största delen av Gymnasiesärskolan. Här har större delen av lärar-, administrations- och ledningspersonalen sina arbetsplatser.

SaXcess - Frisör och Shop

- Östersjövägen 6
Bokning, Tfn: 0490-25 42 65

RL-programmets Resturang (fd Saluhallen)

- Östersjövägen 6
Tfn 0490-25 42 28
Här hittar man RL-programmet och gymnasiesärskolans program för Hotell, restaurang och bageri.

 

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakt

Personal som arbetar med funktionsnedsättning

 

Om du har en funktionsnedsättning

 Det finns stöd på olika sätt om du ska fortsätta studera, börja arbeta, praktisera eller ha en sysselsättning om du har en funktionsnedsättning. Studie- och yrkesvägledarna på Västerviks Gymnasium samverkar, för att stödja dig på bästa sätt, med personer från olika verksamheter som t ex arbetsförmedling, försäkringskassa, andra skolor, kommunens socialförvaltning, arbete och kompetens och landstinget m fl. Här nedan är lite länkar till mer information och ta gärna kontakt med oss studie- och yrkesvägledare så kan vi berätta mer. Och gärna i god tid innan nästa steg!

 

Arbete

Arbetsförmedlingen -  En funktionsnedsättning kan kompenseras genom hjälpmedel, ekonomiskt bidrag eller personligt stöd.

Västerviks Kommun - Arbete för ungdomar.

 

Praktik och arbetsmarknadsinsatser

Arbetsförmedlingen - Stöd för dig med funktionsnedsättning.

Västerviks Kommun - Praktik och arbetsmarknadsinsatser.

 

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Västerviks Kommun - Om du är under 65 år och har en funktionsnedsättning som gör det svårt att få ett arbete, kan du få daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett arbete som möjligt.

 

Studier

Komvux Västervik -  vid ansökan till Komvux kan du ange om du har en funktionsnedsättning för att de ska kunna anpassa utbildningen. Du kan ange mer information i rutan "Övriga upplysningar".

Folkhögskola - kurser som särskilt vänder sig till dig med funktionsnedsättning, sök vidare för det som passar just dig.

Yrkeshögskola - Du har rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen. Det finns några utbildningar där ett pedagogiskt stöd finns på plats redan när du börjar utbildningen.

Högskola/Universitet - I god tid (gärna i samband med ansökan) tar du kontakt med samordnaren för studenter med funktionsnedsättning på den skola du vill söka till för att få information och planera studierna, pedagogiskt stöd mm. Länken är till övergripande information från Stockholms universitet.

Specialpedagogiska skolmyndigheten - En funktionsnedsättning kan ge konsekvenser för individens lärande. Därför är valet av pedagogiska strategier, läromedel och andra lärverktyg avgörande för elevens delaktighet i undervisningen.

 

Övrig information

1177 Vårdguiden - En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket.

Diskrimineringsombudsmannen - Arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. 

Försäkringskassan - aktivitetsersättning, bilstöd, handikappersättning, arbetshjälpmedel med mera.

Västerviks Kommun - boendestöd, kontaktperson mm, om du har en funktionsnedsättning kan kommunen erbjuda dig olika former av hjälp och stöd utifrån dina behov.

Sidan senast granskad den 6 juli 2020
Innehållsansvarig: Jenny Gustavsson

Kontakta oss

Västerviks Gymnasium

Östersjövägen 6
593 32 Västervik
Tfn 0490-25 43 00
gymnasiet@vastervik.se

Här finns de flesta program som BA, EE, EK, ES, HA, HV finsnickeri, HV frisör, IN, IM, NA, SA och VO samt största delen av Gymnasiesärskolan. Här har större delen av lärar-, administrations- och ledningspersonalen sina arbetsplatser.

SaXcess - Frisör och Shop

- Östersjövägen 6
Bokning, Tfn: 0490-25 42 65

RL-programmets Resturang (fd Saluhallen)

- Östersjövägen 6
Tfn 0490-25 42 28
Här hittar man RL-programmet och gymnasiesärskolans program för Hotell, restaurang och bageri.

 

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakt