Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Undantag från distansundervisning

Kontakta oss

Västerviks Gymnasium

Östersjövägen 6
593 32 Västervik
Tfn 0490-25 43 00
gymnasiet@vastervik.se

Här finns de flesta program som BA, EE, EK, ES, HA, HV finsnickeri, HV frisör, IN, IM, NA, SA och VO samt största delen av Gymnasiesärskolan. Här har större delen av lärar-, administrations- och ledningspersonalen sina arbetsplatser.

SaXcess - Frisör och Shop

- Östersjövägen 6
Bokning, Tfn: 0490-25 42 65

RL-programmets Resturang (fd Saluhallen)

- Östersjövägen 6
Tfn 0490-25 42 28
Här hittar man RL-programmet och gymnasiesärskolans program för Hotell, restaurang och bageri.

 

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakt

2020-03-24

Förra veckan meddelades elever vid Västerviks Gymnasium att alla undervisning övergår till distansundervisning enligt regeringens rekommendationer och beslut i Västerviks Kommuns krisledningsnämnd. Redan då visste vi att all undervisning på alla våra program inte går att genomföra på distans bland annat för våra yrkesprogram. Med start denna vecka (v 13) genomförs vissa undantag från distansundervisning för att vi ska kunna säkerställa att eleverna i årskurs 3 hinner genomföra de moment i de olika kurserna som är nödvändiga för att eleverna ska kunna uppnå de kunskapskrav som ingår i en gymnasieexamen och yrkesexamen. Beslut om undantag från distansundervisning kan när som helst komma att omprövas utifrån de rekommendationer och riktlinjer som ansvariga myndigheter meddelar Västerviks kommun. Det finns inte heller något beslut om att undantag från distansundervisning ska gälla terminen ut.

Vi vill påminna alla elever och vårdnadshavare om att det kan bli aktuellt för oss att använda oss av den förordning som regeringen har beslutat om som möjliggör för skolor att bedriva undervisning på kvällar, helger, lov och röda dagar.

De elever som berörs av undantag från distansundervisning kommer att via digitala verktyg kontaktas av sina lärare för vidare information om när och hur kursmomenten kommer att genomföras.

Vi vill betona att undervisningen på plats genomförs i små grupper och i korta lektionspass där vi även här följer myndigheternas rekommendationer för att minska eventuell smittspridning.

Om du som elev eller vårdnadshavare har frågor kring ovanstående information, kontakta respektive rektor.

Med vänlig hälsning
Skolledningen vid Västerviks Gymnasium

Kontakta oss

Västerviks Gymnasium

Östersjövägen 6
593 32 Västervik
Tfn 0490-25 43 00
gymnasiet@vastervik.se

Här finns de flesta program som BA, EE, EK, ES, HA, HV finsnickeri, HV frisör, IN, IM, NA, SA och VO samt största delen av Gymnasiesärskolan. Här har större delen av lärar-, administrations- och ledningspersonalen sina arbetsplatser.

SaXcess - Frisör och Shop

- Östersjövägen 6
Bokning, Tfn: 0490-25 42 65

RL-programmets Resturang (fd Saluhallen)

- Östersjövägen 6
Tfn 0490-25 42 28
Här hittar man RL-programmet och gymnasiesärskolans program för Hotell, restaurang och bageri.

 

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakt