Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Slutlig antagning till VGY

Kontakta oss

Västerviks Gymnasium

Östersjövägen 6
593 32 Västervik
Tfn 0490-25 43 00
gymnasiet@vastervik.se

Här finns de flesta program som BA, EE, EK, HA, HV finsnickeri, HV frisör, IN, IM, NA, SA och VO samt största delen av Gymnasiesärskolan. Här har större delen av lärar-, administrations- och ledningspersonalen sina arbetsplatser.

SaXcess - Frisör och Shop

- Östersjövägen 6
Bokning, Tfn: 0490-25 42 65

RL-programmets Resturang (fd Saluhallen)

- Östersjövägen 6
Tfn 0490-25 42 28
Här hittar man RL-programmet och gymnasiesärskolans program för Hotell, restaurang och bageri.

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakt

2021-07-01

Slutantagning till VGY 2021 är klar

Nu är den slutliga antagningen till Västerviks Gymnasium klar, de sökande får ett antagningsbesked hem i brevlådan den 1 juli, resultatet visas även i Dexter. Det kan hända att en del sökande får  antagningsbesked från flera skolor, det är då viktigt att svara alla, sista svarsdag är 30 juli.

Resultatet av antagningen ser du här.

Vid frågor, kontkta antgningskansliet 0490-25 42 75, telefontid 10:00 - 12:00, 1/7 - 8/7.

Antagningskansliet är stängt från 9 juli och öppnar åter måndag 9 augusti, under den tiden händer inget med reservantagningen. Reservantagningen pågår två veckor efter uppropet, som äger rum den 23 augusti.


Vanliga frågor till antagningskansliet


Byte av program
Önskemål om byte av program/nytt val mailas till charlotte.dunger-fransson@vastervik.se, ange namn, personnummer och telefonnummer. Jag hör av mig under vecka 32, när jag har gått igenom antagningssvaren och ser vart det finns platser kvar. Alla sena omval hamnar sist i reservkön, oavsett om du har högre meritvärde än de övriga i kön. Bra med mail då ser jag datum och tid när önskemål om bytet inkommit, och kan gör en turordning om det är flera som vill byta till samma program.

Avsluta studierna på annan ort – flytta hem
För att avgöra om vi kan bereda plats i åk 2 eller 3 måste vi få en studieplan på vad du har läst, maila till charlotte.dunger-fransson@vastervik.se.  Jag lämnar studieplanen vidare till aktuell SYV, som sedan får jämföra med programmets studieplan.

Vill du börja om på nytt program i åk 1 får du göra en ansökan, ansökningsblankett finns att skriva ut från Västerviks Gymnasiums hemsida under fliken E-tjänster och blanketter. Ansökan skickas till:

Antagningskansliet

Östersjövägen 6

593 32 Västervik

Vi hör av oss under vecka 32.

Tappat bort svarstalongen till antagningen
Antingen mailar du charlotte.dunger-fransson@vastervik.se  eller skickar ett kort, JA/NEJ, skriver namn och personnummer . Vid NEJ ska du även ange vad du ska göra istället (kommunens uppföljningsansvar).

Antagningskansliet

Östersjövägen 6

593 32 Västervik

Har svarstalongen kommit fram?
Om någon svarstalong saknas så ringer jag och kontrollerar om du ska ha platsen innan jag raderar antagningen.

Inackorderingstillägg
Alla ansökningar som inkommit hittills 28/6 är godkända, jag hör bara av mig om det är något fel/avslag på ansökan. Du som har haft inack läsåret 2020/2021 har fått meddelande hemskickat att du ska gå in på Västerviks gymnasiums hemsida och fylla i en ny ansökan för läsåret 21-22, den ska därefter skrivas ut, undertecknas och skickas till:

Antagningskansliet

Östersjövägen 6

593 32 Västervik

Elever som ska gå på friskola ansöker om inackorderingstillägg via CSN.

Upprop IM åk 1
Alla elever som ska börja IM åk 1 ska samlas för upprop i Duggan 23/8 kl. 9:30, ej IMV- och IMYRK-elever, då följer du programmets upproptid, se utskickat antagningsbesked.  (När det gäller elever i åk 2-4 på IM börjar alla den 24 augusti kl. 8:30.

IMV och IMY
Eventuella IMV/IMY-platser kommer att fördelas under v 33.

Ha en härlig sommar önskar
Antagningssekreterare Charlotte Dunger-Fransson

 

 

 

Kontakta oss

Västerviks Gymnasium

Östersjövägen 6
593 32 Västervik
Tfn 0490-25 43 00
gymnasiet@vastervik.se

Här finns de flesta program som BA, EE, EK, HA, HV finsnickeri, HV frisör, IN, IM, NA, SA och VO samt största delen av Gymnasiesärskolan. Här har större delen av lärar-, administrations- och ledningspersonalen sina arbetsplatser.

SaXcess - Frisör och Shop

- Östersjövägen 6
Bokning, Tfn: 0490-25 42 65

RL-programmets Resturang (fd Saluhallen)

- Östersjövägen 6
Tfn 0490-25 42 28
Här hittar man RL-programmet och gymnasiesärskolans program för Hotell, restaurang och bageri.

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakt