Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta oss

Västerviks Gymnasium

Östersjövägen 6
593 32 Västervik
Tfn 0490-25 43 00
gymnasiet@vastervik.se

Här finns de flesta program som BA, EE, EK, HA, HV finsnickeri, HV frisör, IN, IM, NA, SA och VO samt största delen av Gymnasiesärskolan. Här har större delen av lärar-, administrations- och ledningspersonalen sina arbetsplatser.

SaXcess - Frisör och Shop

- Östersjövägen 6
Bokning, Tfn: 0490-25 42 65

RL-programmets Resturang (fd Saluhallen)

- Östersjövägen 6
Tfn 0490-25 42 28
Här hittar man RL-programmet och gymnasiesärskolans program för Hotell, restaurang och bageri.

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakt

2021-06-17

Prövningar för interna och externa elever hösten 2021 – Västerviks gymnasium

 

Bakgrund

Den helt eller växelvisa fjärrundervisningen som har pågått sedan mars 2020 har inneburit en rad utmaningar för skolan och för eleverna. Under läsåret 2020–2021 har olika insatser gjorts för att erbjuda mer undervisning på plats på såväl individnivå som gruppnivå i form av bland annat:

 Undantag från fjärrundervisning i provsituationer, i praktiska och laborativa moment.

  • Enskilda elevers stödbehov
  • Lovskola under påsklovet i matematik

För elever som slutat årskurs 3

Efter avslutade gymnasiestudier har man som elev möjlighet att ansöka om en så kallad prövning, vilket innebär att man av utsedd lärare får uppgifter, läromedel och datum för kunskapstester för att höja det betyg man tidigare har fått. Skolan har rätt att ta ut en avgift á 500 kr per prövning. Vid en prövning ingår ingen undervisningstid.

Inför hösten har regeringen tillskjutit medel till landets kommuner så att prövningsavgiften sänks till 150 kr.

Västerviks gymnasium kommer också att under hösten erbjuda en undervisningstid motsvarande 10 timmar till elever som genomför prövningar mot bakgrund av den långvariga perioden med fjärrundervisning. Undervisning i samband med prövning kommer att ske i ämnena matematik och fysik.

Undervisningen och prövningarna genomförs under september -oktober 2021.

Elever inskrivna på Västerviks gymnasium

Även elever som är inskrivna i gymnasieskolan har rätt att göra prövning i de kurser eleven har betyget F. Dessa prövningar är kostnadsfria.

1 juli 2021 ändras ämnesplanerna i matematikkurserna för gymnasieskolan. För de elever som går i årskurs 1 och årskurs 2 och fått betyget F och vill göra prövning HT-21 så innebär prövningen att eleven inte har undervisats i vissa moment, eftersom vissa moment flyttas mellan kurserna. För att inte eleven ska hamna i kläm i detta skifte så kommer undervisningstid motsvarande 10 timmar erbjudas i samband med prövningar för de elever i årskurs 1 och årskurs 2 som fått betyget F i matematik.

Bästa hälsningar/Skolledningen vid Västerviks gymnasium

Kontakta oss

Västerviks Gymnasium

Östersjövägen 6
593 32 Västervik
Tfn 0490-25 43 00
gymnasiet@vastervik.se

Här finns de flesta program som BA, EE, EK, HA, HV finsnickeri, HV frisör, IN, IM, NA, SA och VO samt största delen av Gymnasiesärskolan. Här har större delen av lärar-, administrations- och ledningspersonalen sina arbetsplatser.

SaXcess - Frisör och Shop

- Östersjövägen 6
Bokning, Tfn: 0490-25 42 65

RL-programmets Resturang (fd Saluhallen)

- Östersjövägen 6
Tfn 0490-25 42 28
Här hittar man RL-programmet och gymnasiesärskolans program för Hotell, restaurang och bageri.

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakt